Strategi

Anti Doping Danmark arbejder med afsæt i en strategi. Den nuværende strategi gælder for 2023-2026 og trækker tråde til organisationens rammeaftale med Kulturministeriet.

Anti Doping Danmark arbejder ud fra følgende mission:

 

Troværdig idræt. Sund træning

 

Anti Doping Danmark har udarbejdet en række strategiske mål. Disse er omsat til handlinger, som organisationen arbejder med afsæt i for at indfri strategiens mål.

 

Handlingsplanerne evalueres årligt med henblik på eventuel tilpasning. Ændrer forudsætningerne for at indfri strategien sig væsentligt, kan strategien ligeledes ændres.

 

Anti Doping Danmarks strategi bygger på den rammeaftale, der er indgået med Kulturministeriet, og Anti Doping Danmarks direktør har ansvaret for implementeringen af strategien.

 

Læs Anti Doping Danmarks strategi 2023-2026

 

Læs Anti Doping Danmarks rammeaftale med Kulturministeriet 2023-2026

 

Læs de operationelle mål knyttet til rammeaftalen 2023-2026