Strategi

Anti Doping Danmark arbejder i årene 2016-2018 med en strategi, der bygger på organisationens rammeaftale med Kulturministeriet.

Anti Doping Danmark (ADD) arbejder ud fra følgende mission:

 

Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning

 

For perioden 2016-2018 har ADD udarbejdet en række strategiske mål, der er omsat til handlinger, som ADD arbejder med afsæt i med henblik på at indfri strategiens mål.

 

Handlingsplanerne evalueres årligt med henblik på eventuel tilpasning. Ændrer forudsætningerne for at indfri strategien sig væsentligt, kan strategien ligeledes ændres.

 

ADD’s strategi bygger på den rammeaftale, ADD har indgået med Kulturministeriet for perioden 2016-2018, og ADD’s direktør har ansvaret for implementeringen af strategien.

 

Læs hele ADD's Strategi 2016-2018

 

Læs ADD’s rammeaftale med Kulturministeriet 2016-2018