Forskning

ADD uddeler hvert år penge til forskning inden for antidopingområdet, der kan være med til at øge det videnskabelige grundlag for antidopingarbejdet.

Hvert år afsætter Anti Doping Danmark (ADD) penge til at støtte forskningsprojekter, der på den ene eller anden måde kan være med til at styrke den faglige viden på antidopingområdet.

 

ADD uddeler penge til projekter inden for alle fagområder, der på den ene eller anden måde arbejder med antidoping, herunder medicin, fysiologi, humaniora, samfundsvidenskab, økonomi og jura for at nævne eksempler.

 

Det er muligt at søge midler til løn, driftsudgifter, apparatur og publicering af forskningsresultater.

 

ADD’s forskningsudvalg vurderer alle ansøgninger, og i udvælgelsesprocessen lægger udvalget vægt på projektets videnskabelige kvalitet, ansøger/forskergruppens kvalifikationer og projektets relevans for antidopingarbejdet.

 

Søg penge hos Anti Doping Danmark

Én til to gange årligt udsender ADD et opslag om uddeling af forskningsmidler.

 

Hold øje med ADD’s hjemmeside eller følg ADD’s nyhedsbrev, hvor ADD offentliggør opslag om uddeling af forskningsmidler.

 

Se oversigt over tidligere forskningsbevillinger fra ADD

 

Søg penge hos WADA

WADA uddeler hvert år midler til forskning inden for såvel det biologiske som sociologiske og samfundsvidenskabelige område.

 

Har du et forskningsprojekt, bidrager ADD gerne med kvalificering af projektet og ansøgningen samt eventuel støttetilkendegivelse.

Om forskningsudvalgets arbejde

Læs forskningsudvalgets forretningsorden

 

Nedenfor kan du finde referater fra forskningsudvalgets møder:

Kontakt

Foto af Jakob Mørkeberg

Ansvarlig for ADD's videnskabelige arbejde. Håndterer prioriteret testgruppe og varetager prioritering i kontrolindsatsen i konkurrenceidrætten.

Formand for ADD's forskningsudvalg.