Medlemsbetingelser for fitnesscentre med individuel samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark

  • Brug af doping er forbudt for personalet og brugere af centret. Den, der bruger dopingmidler, der er omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres.

  • Anti Doping Danmark og centret har en samarbejdsaftale, og Anti Doping Danmark kan på baggrund heraf til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte samt brugere, der er til stede i fitnesscentret.

  • Anti Doping Danmark videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til fitnesscentret og kan videregive oplysninger til Anti Doping Danmarks relevante samarbejdspartnere.

Yderligere information