Medlemsbetingelser for trænings- og fitnesscentre med samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark

  1. Brug af doping er forbudt for ansatte, medlemmer og brugere af trænings- og fitnesscentret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres efter § 8 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og centret.

  2. ADD kan på baggrund af denne samarbejdsaftale til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte, medlemmer og brugere, der er til stede i trænings- og fitnesscentret. Denne udføres i overensstemmelse med godkendte WADA-metoder og ADD's til enhver til gældende procedure for dopingkontrol i trænings- og fitnesscentre.

  3. ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til trænings- og fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

  4. Sanktioner har gentagelsesvirkning i 10 år fra afgørelsesdatoen jf. § 8, stk. 4 i samarbejdsaftalen mellem Anti Doping Danmark og trænings- og fitnesscentret.

  5. De til enhver tid gældende ”Rettigheder og pligter” for personer indkaldt til dopingkontrol fremgår af ADDs hjemmeside.

Yderligere information