Medlemsbetingelser for fitnesscentre med individuel samarbejdsaftale med ADD

  • Brug af doping er forbudt for personalet og brugere af centret. Den, der bruger dopingmidler, testes positiv, unddrager sig dopingkontrol eller undlader at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil, kan sanktioneres.

  • ADD og centret har en samarbejdsaftale, og ADD kan på baggrund heraf til enhver tid foretage dopingkontrol af ansatte samt brugere, der er til stede i fitnesscentret.

  • ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til fitnesscentret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

Yderligere information