Rettigheder og pligter ved dopingkontrol

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol af Anti Doping Danmark har du en række rettigheder, men også pligter du skal overholde. 

Der er forskel på, hvilke rettigheder og pligter der gælder for udøvere under de forskellige regelsæt.

Idrætsudøvere under de nationale antidopingregler

Du har ret til:

 • At have en repræsentant/ledsager/tolk med ved prøvetagningen.

 • At bede om yderligere oplysninger om proceduren for prøveafgivelsen, hvis du er i tvivl om noget.

 • At bede om modifikationer af prøvetagningsproceduren, hvis du har et handicap.

  • Udøvere med begrænset bevægelighed kan bede sin ledsager eller dopingkontrollanten om hjælp til at håndtere prøvetagningsudstyret, fordele prøven og udføre papirarbejdet.
  • Udøvere, som har betydelige problemer med koordination, kan bruge et større urinbæger, i fald det er tilgængeligt.
  • Hvis en udøver er synshæmmet, kan udøvere bede ledsageren være med gennem hele prøveafgivelsen.
  • Idrætsudøvere med et kognitivt handicap har ret til at have en ledsager med sig på alle tidspunkter i forbindelse med prøvetagning.
  • Bruger udøveren kateter, skal det tømmes, da ny urin bruges til dopingprøven. Urinkateter for idrætsudøvere med behov for selv-kateterisering betragtes som personligt udstyr, og udøveren har derfor selv ansvar for at medbringe sit eget i forbindelse med prøvetagning.
  • Øvrige behov vurderes fra gang til gang.
    
 • At bede om udsættelse af tidspunktet for prøveafgivelsen ved gyldig grund.

 

Du er forpligtet til:

 • At afgive dopingprøve(r) i henhold til Anti Doping Danmarks autorisation og procedurer.

 • At forblive under konstant opsyn af autoriseret person indtil prøvetagningen er afsluttet.

 • At fremvise identifikation, når det bliver forlangt.

 • At møde op i dopingkontrollokalet umiddelbart efter indkaldelse med mindre du skal:
  • Deltage i sejrsceremoni.
  • Give interview til medierne.
  • Have medicinsk behandling.
  • Deltage i flere planlagte konkurrencer.
  • Varme ned eller strække ud.
  • Lokalisere din ledsager/tolk.
  • Hente dit tøj og/eller fotoidentifikation.
  • Af anden årsag ønsker ekstra tid og dette tillades af den ansvarlige dopingkontrollant.

Hvis du nægter at afgive prøve(r) eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.

 

Al information, du giver under dopingkontrolproceduren, vil blive behandlet fortroligt.

 

Read the English version 'Athletes' rights and responsibilities'

Indkaldte i trænings-og fitnesscentre og under Motionsdopingreglement for motionsidræt

Du har ret til:

 • at medbringe en ledsager og/eller tolk
 • hvis du er mindreårig (under 18 år) at kontakte dine forældre/værge
 • at træne videre i 20 minutter fra indkaldelsestidspunktet
 • at bede om yderligere information om dopingkontrollen

 

Du er forpligtet til:

 • at blive i fitnesscentret, indtil kontrollen er gennemført
 • at henvende dig til fitnesskonsulenten indenfor 20 minutter fra indkaldelsestidspunktet
 • at fremvise gyldig legitimation
 • at overholde kontrolprocedurerne oplyst af fitnesskonsulenten

 

Hvis du undlader at afgive prøve eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.

 

Rights and responsibilities

 

You have the right to:

 

 • bring a representative and/or interpreter
 • contact your parents/guardian if you are a minor (under 18)
 • continue training for 20 minutes from the time you have been notified for a doping control
 • ask for further information about the doping control

 

You are responsible for:

 

 • remaining in the fitness center until the doping control is completed
 • contacting the fitness consultant within 20 minutes from the time you have been designated for a doping control
 • presenting valid identification
 • complying with the control procedures provided by the fitness consultant

 

If you fail to submit a test or do not follow the instructions given, you will commit a violation of the anti-doping regulations, which may result in a sanction.

 

Læs mere/read more.