Rettigheder og pligter ved dopingkontrol

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol af Anti Doping Danmark har du en række rettigheder, men også pligter du skal overholde. 

Der er forskel på, hvilke rettigheder og pligter der gælder for udøvere under de forskellige regelsæt.

Idrætsudøvere under de nationale antidopingregler

Du har ret til:

 • At have en repræsentant/ledsager/tolk med ved prøvetagningen.

 • At bede om yderligere oplysninger om proceduren for prøveafgivelsen, hvis du er i tvivl om noget.

 • At bede om modifikationer af prøvetagningsproceduren, hvis du har et handicap.

 • At bede om udsættelse af tidspunktet for prøveafgivelsen ved gyldig grund.

 

Du er forpligtet til:

 • At afgive dopingprøve(r) i henhold til Anti Doping Danmarks autorisation og procedurer.

 • At forblive under konstant opsyn af autoriseret person indtil prøvetagningen er afsluttet.

 • At fremvise identifikation, når det bliver forlangt.

 • At møde op i dopingkontrollokalet umiddelbart efter indkaldelse med mindre du skal:
  • Deltage i sejrsceremoni.
  • Give interview til medierne.
  • Have medicinsk behandling.
  • Deltage i flere planlagte konkurrencer.
  • Varme ned eller strække ud.
  • Lokalisere din ledsager/tolk.
  • Hente dit tøj og/eller fotoidentifikation.
  • Af anden årsag ønsker ekstra tid og dette tillades af den ansvarlige dopingkontrollant.

Hvis du nægter at afgive prøve(r) eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.

 

Al information, du giver under dopingkontrolproceduren, vil blive behandlet fortroligt.

 

Read the English version 'Athletes' rights and responsibilities'

Fitnessmedlemmer og motionister i fitnesscentre og under dopingreglement for motionsidræt

Du har ret til:

 • at have en ledsager og (hvis muligt) en tolk med, bortset fra ved prøveafgivelsen.
 • at have en ledsager med under urinafgivelsen, hvis du er mindreårig (under 18 år).
 • at have en ledsager med under urinafgivelse, hvis du har et handicap, der gør, at du ikke kan håndtere prøvetagningsudstyret.
 • at bede om yderligere information om dopingkontrollen
 • at kræve udsættelse med gyldig begrundelse, i overensstemmelse med procedure:
  • Fremskaffe billedlegitimation
  • Skifte tøj eller lignende
  • Finde ledsager/tolk
  • Gennemføre træningen

Du er forpligtet til:

 • at blive i fitnesscentret, indtil kontrollen er gennemført
 • at være under konstant opsyn indtil dopingkontrollen er afsluttet
 • at fremvise gyldig legitimation
 • at overholde kontrolprocedurerne dirigeret af fitnesskonsulenten (udøver skal oplyses om konsekvenserne ved manglende overholdelse og/eller undladelse)
 • at indfinde sig i dopingkontrollokalet øjeblikkeligt medmindre fitnesskonsulenten tillader udsættelse i overensstemmelse med proceduren:
  • Fremskaffe billedlegitimation
  • Skifte tøj eller lignende
  • Finde ledsager/tolk
  • Gennemføre træningen

Hvis du undlader at afgive prøve eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.