Idrætsudøveres rettigheder og pligter ved dopingkontrol

Når du er blevet indkaldt til dopingkontrol.

Du har ret til:

 • At have en repræsentant/ledsager/tolk med ved prøvetagningen.

 • At bede om yderligere oplysninger om proceduren for prøveafgivelsen, hvis du er i tvivl om noget.

 • At bede om modifikationer af prøvetagningsproceduren, hvis du har et handicap.

 • At bede om udsættelse af tidspunktet for prøveafgivelsen ved gyldig grund.

 

Du er forpligtet til:

 • At afgive dopingprøve(r) i henhold til ADD’s autorisation og procedurer.

 • At forblive under konstant opsyn af autoriseret person indtil prøvetagningen er afsluttet.

 • At fremvise identifikation, hvis det forlanges.

 • At møde op i dopingkontrollokalet umiddelbart efter indkaldelse med mindre du skal:
  • Deltage i sejrsceremoni.
  • Give interview til medierne.
  • Have medicinsk behandling.
  • Deltage i flere planlagte konkurrencer.
  • Varme ned eller strække ud.
  • Lokalisere din ledsager/tolk.
  • Hente dit tøj og/eller fotoidentifikation.
  • Af anden årsag ønsker ekstra tid og dette tillades af den ansvarlige dopingkontrollant.

Hvis du nægter at afgive prøve(r) eller ikke følger de givne instruktioner, vil du begå overtrædelse af antidopingreglerne, hvilket kan medføre en sanktion.

 

Al information, du giver under dopingkontrolproceduren, vil blive behandlet fortroligt.

 

Read the English version 'Athletes' rights and responsibilities'