Whereabouts og ADAMS

Hvilke oplysninger skal jeg indberette i ADAMS?

Idrætsudøvere, der er i en prioriteret testgruppe, skal indberette informationer og whereabouts i internationale antidopingagentur WADA’s internetbaserede databasesystem ADAMS. Idrætsudøvere, der er udtaget til prioriteret testgruppe, får direkte besked af Anti Doping Danmark eller deres internationale specialforbund.

 

Senest sidste dag før et kvartal begynder, skal idrætsudøvere i prioriteret testgruppe indberette følgende i ADAMS:

  1. Navn, telefonnummer, e-mailadresse, post- og bopælsadresse.
  2. Navn og adresse på regelmæssige træningssteder samt de almindelige tidsrammer for træning.
  3. Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, herunder navn og adresse på konkurrencested samt datoer for konkurrence.
  4. Oplysning om eventuelt handicap, som kan påvirke dopingkontrolprocessen.
  5. 60 minutters træffetidspunkt hver dag mellem kl. 5 og 23 (inkl. weekender).

Læs mere om prioriteret testgruppe og ADAMS

Skal jeg være til stede hele træffetiden på det sted, jeg har angivet?

Ja, idrætsudøvere i prioriteret testgruppe skal være til stede i hele den angivne træffetid på 60 minutter dagligt på det sted, som de har angivet i ADAMS.

Hvad gør jeg, hvis jeg ændrer planer i sidste øjeblik forud for min træffetid, eller jeg ikke kan nå frem til det angivne sted i tide?

Det er vigtigt, at du altid husker at opdatere din whereabouts. Hvis du ændrer planer, fordi du f.eks. beslutter at besøge venner, at tage ud at spise eller at tage i biografen, kan du altid ændre dine oplyste træffetidspunkter og/eller træffesteder.

 

Du kan ændre tidspunkt, sted eller begge dele, afhængig af hvad der passer dig bedst. Husk, at du stadig skal kunne træffes inden for det pågældende døgn i tidsrummet kl. 5 til 23! Alle ændringer og opdateringer skal ske inden det angivne træffetidspunkts begyndelse. Men du kan ændre dine whereabouts indtil det sidste minut, før dit angivne træffetidspunkt begynder.

 

Indberetning og ændringer kan ske via ADAMS-systemet på computeren eller via appen Athlete Central.

 

Hent links til ADAMS-appen og ADAMS-hjemmesiden

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan ændre min træffetid eller træffested via appen?

Du skal altid indberette dine whereabouts-informationer forud for et kvartal, og dette skal ske via ADAMS-hjemmesiden eller Athlete Central.

 

Eventuelle efterfølgende opdateringer til whereabouts kan ske via ovenstående hjemmeside, via Athlete Central og via sms. 

 

Find links til hjemmesiden og appen Athlete Central

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har adgang til internettet og derfor ikke kan ændre træffetid og -sted?

Du har mulighed for at sende en sms til ADAMS på telefon +44 77 81 48 07 10. Dette kræver dog, at du på forhånd har tilmeldt din telefon til sms-funktionen i ADAMS.

 

Din sms vil være synlig på den dag, hvor den er afsendt. Teksten i sms’en bliver synlig ved at klikke på papirklipsen i øverste højre hjørne for den pågældende dag.

 

Skriv i sms’en, hvilken dag ændringen vedrører, og angiv de nye oplysninger for træffetidspunkt og -sted.

Hvad er konsekvenserne, hvis jeg ikke kan lokaliseres på det angivne træffested i det angivne tidsrum, eller jeg indberetter ukorrekte whereabouts?

Kan dopingkontrollanten ikke lokalisere dig til dopingkontrol på dit angivne træffetidspunkt og -sted, skal du afgive forklaring på din manglende tilstedeværelse. En acceptabel og dokumenterbar forklaring betyder, at der ikke sker yderligere. Et eksempel på en acceptabel forklaring er f.eks. hvis dit fly omdirigeres i sidste øjeblik, så du ikke når frem. Såfremt dette kan dokumenteres, vil det tælle som en acceptabel forklaring.

 

Er din forklaring ikke acceptabel, vil du få en såkaldt ’missed test’, der medfører, at du får en advarsel for et mislykket forsøg på dopingkontrol. Manglende rettidig indberetning af whereabouts samt mangelfulde eller ukorrekte whereabouts kan også resultere i en advarsel. Denne type kaldes ’filing failure’. Eksempler på ’filing failure’ er manglende indberetning af whereabouts inden den oplyste deadline, manglende indberetning af vigtige konkurrenceplaner eller indberetning af forkerte oplysninger.

 

I tilfælde af en mulig ’filing failure’ vil du i lighed med en ’missed test’ blive bedt om at forklare dig. Er forklaringen acceptabel og dokumenterbar, sker der ikke yderligere. Et eksempel på en accetabel ’filing failure’ er, at du har forsøgt at opdatere dine oplysninger i et tidsrum, hvor ADAMS-systemet har været utilgængeligt. Anti Doping Danmark vil altid kunne undersøge, hvornår ADAMS eventuelt har været utilgængeligt.

 

Tre advarsler inden for 12 måneder kan føre til en sag om overtrædelse af antidopingreglerne, og du kan sanktioneres med op til to års udelukkelse.

Hvad sker der, hvis dopingkontrollanten møder en anden person på mit træffested på træffetidspunktet? Må vedkommende kontakte mig?

Dopingkontrollanten har ikke pligt til at informere pårørende eller andre personer om, at du skal indkaldes til dopingkontrol. Men dopingkontrollanten kan ikke forhindre, at dine pårørende eller andre kontakter dig.

Hvad sker der, hvis jeg er på det angivne træffested på det angivne træffetidspunkt, men f.eks. ikke hører dørklokken?

Dopingkontrollanten vil være til stede på dit angivne træffested i hele den angivne træffetid i forhold til at lokalisere dig. Fem minutter før dit træffetidspunkt udløber, vil dopingkontrollanten forsøge at kontakte dig pr. telefon for at undersøge, om du befinder dig på adressen og f.eks. ikke har hørt dørklokken.

 

Hører du hverken dørklokke eller telefon, inden din angivne træffetid udløber, og dopingkontrollanten må køre uden at have gennemført dopingkontrollen, kan du få en ’missed test’ og en advarsel, selvom du fysisk har været til stede på træffestedet.

Hvem har adgang til mine whereabouts-oplysninger og øvrige informationer i ADAMS?

Dine whereabouts i ADAMS er automatisk tilgængelige for personer i dit internationale specialforbund, Anti Doping Danmark og WADA, som har adgang til ADAMS.

 

Informationerne bliver udelukkende benyttet til at planlægge eventuelle dopingkontroller uden for konkurrence.

 

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af alle parter.

Er der gode råd til, hvordan jeg husker at opdatere mine wherabouts?

Det er individuelt, hvordan den enkelte bedst husker at opdatere whereabouts. Nogle indberetter konsekvent kl. 5 om morgenen som deres træffetidspunkt, fordi de ved, at uanset hvor de befinder sig, ligger de og sover i deres seng på det tidspunkt. Andre udøvere har indstillet deres telefon til at sende en daglig påmindelse om whereabouts.

 

Det er vigtigt, at du prioriterer og sætter tid af til at vedligeholde whereabouts-oplysningerne. Som eliteidrætsøver i en prioriteret testgruppe er man nødt til at acceptere, at der er en forpligtelse om tilstedeværelse en time i døgnet.

 

Anti Doping Danmark anbefaler, at du altid har registreret dit mobiltelefonnummer i ADAMS. Dette kan hjælpe, hvis dopingkontrollanten ringer i tilfælde af, at du f.eks. ikke har hørt dørklokken.

Hvordan foregår en dopingkontrol på min hjemmeadresse?

Når dopingkontrollanten har indkaldt dig til dopingkontrol på hjemmeadressen, foregår dopingkontrollen præcist som enhver anden dopingkontrol.

 

Læs mere om dopingkontrol med urinprøve

 

Læs mere om dopingkontrol med blodprøve

 

Læs mere om dopingkontrol med blodprik (Dried Blood Spot)

 

Læs rettigheder og pligter i forbindelse med dopingkontrol

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål om whereabouts?

Har du spørgsmål vedrørende whereabouts, er du altid velkommen til at kontakte Anti Doping Danmark på e-mail kontakt@antidoping.dk eller telefon +45 72 240 240.

 

Alle udøvere, der er en del af prioriteret testgruppe og skal indberette whereabouts, får direkte besked af Anti Doping Danmark eller deres internationale specialforbund.

 

Udøvere, der bliver en del af den prioriterede testgruppe får hjælp af Anti Doping Danmark til at oprette profil, brugernavn og adgangskode, ligesom Anti Doping Danmark tilbyder et kort introkursus i ADAMS-systemets funktioner.

Skal blodprøver fra min egen læge lægges ind i ADAMS?

Nej, de prøver din læge tager, kan Anti Doping Danmark ikke bruge i ADAMS. Anti Doping Danmarks dopingkontrollanter tager de blodprøver der er relevante for antidopingarbejdet, og de bliver registreret i ADAMS.

Ny i ADAMS?

Skal du for første gang oprette en profil i ADAMS, har Anti Doping Danmark lavet en videoguide, der hjælper dig:

Kan du ikke se videoen? Du har fravalgt cookies, som er nødvendige for at afspille videoen. Du kan ændre dette på det sort-hvide ikon nederst til venstre på din skærm.