Om Anti Doping Danmark

Hvordan arbejder Anti Doping Danmark med at forebygge og bekæmpe doping?

Anti Doping Danmark skal i henhold til ’Lov om fremme af integritet i idrætten’ fremme bekæmpelsen af brug af doping i idræt.

 

Anti Doping Danmarks virke indbefatter ifølge loven:

  • Dopingkontrol
  • Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder inden for Anti Doping Danmarks virkeområde

Anti Doping Danmark arbejder i praksis med information, forebyggelse og dopingkontrol inden for konkurrence- og motionsidrætten samt i fitnesscentre. Ligeledes er Anti Doping Danmark sekretariat for Den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

Hvordan kan Anti Doping Danmark stoppe doping?

Så længe der er personer, der er villige til at snyde for at vinde eller vil tage genveje til et bestemt udseende, vil der være doping.

 

Anti Doping Danmark kan arbejde for at bekæmpe doping ved at forebygge, informere, kontrollere mv. for at så få som muligt doper sig, men kan ikke garantere en dopingfri idræt.