Medicinsk dispensation (TUE)

Hvad er medicinsk dispensation (TUE)?

Idrætsudøvere kan af sundhedsmæssige årsager have behov for medicinsk behandling med et bestemt stof eller en metode, der er forbudt i henhold til Dopinglisten.

 

Er dette tilfældet, kan en udøver søge en medicinsk dispensation, også kaldet TUE (Therapeutic Use Exemption). Denne dispensation giver idrætsudøveren tilladelse til at tage et bestemt forbudt stof i en bestemt mængde eller at benytte en bestemt forbudt metode i en given tidsperiode.

 

For at komme i betragtning til en medicinsk dispensation (TUE) skal idrætsudøveren leve op til en række specifikke krav og levere dokumentation for lidelsen.

 

Hvem man skal søge dispensationen hos, afhænger af en række parametre, såsom idræt og niveau. Anti Doping Danmark udsteder generelt medicinsk dispensation for idrætsudøvere på nationalt eliteniveau.

 

Læs mere om medicinsk dispensation (TUE)

Hvor længe har reglerne for medicinsk dispensation (TUE) eksisteret?

Det formelle system vedrørende medicinsk dispesation (TUE) har eksisteret siden starten af 1990’erne. Den Internationale Olympiske Komités (IOC) medicinske kommission erkendte dengang, at nogle idrætsudøvere kan have lidelser, der kræver behandling med forbudte stoffer eller metoder. Disse skal alligevel have mulighed for at konkurrere i deres idrætter.

 

Læs mere om medicinsk dispensation (TUE)

Hvilke idrætsudøvere skal søge medicinsk dispensation (TUE)?

Er man eliteidrætsudøver på nationalt eller internationalt niveau og får behandling med et forbudt stof eller en forbudt metode, skal man i udgangspunktet søge en medicinsk dispensation (TUE) på forhånd for sin behandling.

 

Det internationale specialforbund i de enkelte idrætsgrene definerer, hvem der international eliteidrætsudøver i deres specialforbund, og Anti Doping Danmark definerer i samarbejde med de nationale specialforbund, hvem der er national elite i deres specialforbund.

 

Øvrige idrætsudøvere skal ikke søge medicinsk dispensation (TUE) på forhånd.

 

Læs mere om, hvem der skal søge medicinsk dispensation (TUE)

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at få en medicinsk dispensation (TUE)?

For at kunne få en medicinsk dispensation (TUE) til at benytte et forbudt stof eller en forbudt metode i henhold til Dopinglisten, skal man opfylde følgende kriterier:

  • Udøveren vil få betydelige sundhedsmæssige problemer uden brug af det forbudte stof eller metode.
  • Medicinen har ikke en kendt præstationsfremmende effekt hos udøveren ud over at opretholde normaltilstanden.
  • Der findes inden forsvarlig alternativ og tilladt behandlingsform til brugen af det forbudte stof eller den forbudte metode.
  • Brugen af udøverens medicin ikke kan behandle bivirkninger opstået ved tidligere brug af forbudte stoffer eller metoder på Dopinglisten.

Tager du medicin eller benytter medicinske metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, skal du til enhver tid kunne dokumentere de specifikke diagnosekrav, som kræver den forbudte behandling. Dette gælder uanset, om du på forhånd skal søge en TUE eller ej.

Hvor og hvornår skal idrætsudøvere søge medicinsk dispensation (TUE)?

Hvor idrætsudøvere skal søge medicinsk dispensation (TUE) afhænger af niveau og idræt.

 

Alle internationale eliteidrætsudøvere, der er i deres internationale specialforbunds prioriterede testgruppe (har fået direkte besked) eller deltager i et internationalt specialforbunds arrangementer, skal søge medicinsk dispensation (TUE) hos deres internationale specialforbund.

 

Alle nationale eliteidrætsudøvere, der er i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe (har fået direkte besked) eller er på Anti Doping Danmarks oversigt over national elite, skal søge medicinsk dispensation (TUE) hos Anti Doping Danmark.

 

Alle øvrige idrætsudøvere skal kun søge medicinsk dispensation (TUE) på forespørgsel fra Anti Doping Danmark, såkaldt retroaktiv søgning.

 

Vær opmærksom på, at idrætsudøvere, der benytter forbudte stoffer eller metoder i henhold til Dopinglisten, altid skal kunne dokumentere deres medicinske behov for behandling - også når de søger retroaktivt.

 

Internationale og nationale eliteidrætsudøvere skal søge medicinsk dispensation, når lægen ordinerer det forbudte stof eller den forbudte metode, når det gælder behandling med stoffer og metoder, der er forbudt til enhver tid (i og uden for konkurrence). For stoffer og metoder, der kun er forbudt i konkurrence, skal man søge seneste 30 dage før konkurrencen.

 

Ved akut behandling i forbindelse med f.eks. en ulykke eller en operation, skal dispensationen for internationale og nationale eliteidrætsudøvere søges umiddelbart efter behandlingen (retroaktivt).

 

Læs mere om ansøgning af medicinsk dispensation (TUE)

Hvem udsteder medicinsk dispensation?

Hvem, der udsteder medicinsk dispensation (TUE), afhænger af niveauet på idrætsudøveren.

 

Internationale specialforbund og eventarrangører udsteder medicinsk dispensation (TUE) for internationale eliteidrætsudøvere.

 

Anti Doping Danmark udsteder medicinsk dispensation for nationale eliteidrætsudøvere og for øvrige idrætsudøvere.

 

For udøvere, der skal deltage i en international konkurrence og har en godkendt medicinsk dispensation (TUE) hos Anti Doping Danmark, kan det internationale specialforbund kræve, at dispensationen med tilhørende dokumentation oversættes til engelsk og fremsendes for at blive godkendt. En national medicinsk dispensation (TUE) udstedt af Anti Doping Danmark er ikke altid gældende i international kontekst.

Hvem behandler ansøgninger om medicinsk dispensation (TUE)?

Anti Doping Danmark har en uafhængig TUE-komité bestående af en række speciallæger, der behandler hver enkelt ansøgning om medicinsk dispensation (TUE) individuelt. Det samme gør sig gældende hos internationale specialforbund.

 

TUE-komitéen har ansvar for at overholde de internationale retningslinjer for medicinsk dispensation (TUE). Den behandlende læge har ansvar for at sikre, at der foreligger korrekt og fyldestgørende medicinsk dokumentation, som udøveren, der søger medicinsk dispensation (TUE), kan vedlægge ansøgningen.

 

Idrætsudøvere bør altid informere læger og andre behandlere, de modtager behandling hos, at de dyrker idræt og er underlagt antidopingreglerne. Skal idrætsudøvere behandles med et stof eller en metode, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, bør de gøre læge eller behandler opmærksom på, at det er vigtigt, at der foreligger korrekt og fyldestgørende dokumentation for behandlingen.

 

Foreligger der ikke tilstrækkelig påkrævet dokumentation, returneres TUE-ansøgningen til idrætsudøveren, og den vil ikke blive behandlet, før korrekt dokumentation foreligger.

 

Læs mere om ansøgning af medicinsk dispensation (TUE)

Hvad gør jeg, hvis jeg modtager akut behandling med et forbudt stof eller en forbudt metode?

Ved akutbehandling med et forbudt stof eller en forbudt metode i forbindelse med f.eks. en ulykke eller en operation, skal eliteidrætsudøvere søge medicinsk dispensation (TUE) umiddelbart efter behandlingen.

 

Læs mere om ansøgning af medicinsk dispensation (TUE)

Hvad sker der, når min medicinske dispensation (TUE) er udstedt?

En medicinsk dispensation (TUE) er udstedt til et specifikt stof eller metode, en specifik dosis og administrationsform. Dispensationen er udstedt for en afgrænset periode, og det er vigtigt, at idrætsudøvere er opmærksomme på, hvor længe dispensationen er gældende.

 

Sker der ændringer i behandlingen, skal eliteidrætsudøveren søge en ny medicinsk dispensation (TUE).

 

Anti Doping Danmark underretter WADA, når en TUE er udstedt. Hvis afgørelsen ikke er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer, kan WADA omstøde udstedelsen af din TUE.

 

Læs mere om medicinsk dispensation (TUE)

Hvorfor er en medicinsk dispensation (TUE) nødvendig?

Idrætsudøvere kan have lidelser, der kræver behandling med forbudte stoffer eller metoder i henhold til Dopinglisten. For at deres lidelse ikke skal udelukke deres mulighed for at deltage i idrætten, er TUE-systemet oprettet.

 

TUE-systemet giver retningslinjer, der sikrer idrætsudøvere med et behandlingsbehov mulighed for at dyrke idræt.

Kan en medicinsk dispensation (TUE) bruges til at snyde med brug af forbudt medicin?

Det internationale antidopingagentur WADA har udviklet internationale standarder for krav til at få medicinsk dispensation (TUE) og for ansøgningsprocessen for at søge medicinsk dispensation (TUE). Dette har til formål at sikre ens ansøgning og tildeling af dispensation i hele verden.

 

For at komme i betragtning til en medicinsk dispensation (TUE) skal idrætsudøvere leve op til en række specifikke krav for brug af det enkelte forbudte stof eller den enkelte forbudte metode. Disse krav skal kunne dokumenteres. Kravene er defineret af WADA.

 

En medicinsk dispensation (TUE) giver alene dispensation til at bruge et bestemt stof eller en bestemt metode i en bestemt mængde og i en bestemt administrationsform. En medicinsk dispensation er udstedt for en afgrænset periode.

 

Alt dette skal ud over at sikre ens vilkår for alle udøvere, der har en behandlingskrævende lidelse, også være med til at undgå, at TUE-systemet bliver brugt til at snyde med brug af forbudte stoffer og metoder.

Skal WADA godkende min medicinske dispensation (TUE)?

Den nationale antidopingorganisation (f.eks. Anti Doping Danmark), det internationale specialforbund eller den internationale eventarrangør udsteder medicinske dispensationer (TUE), men det internationale antidopingagentur WADA har ret til at gennemgå og omstøde en medicinsk dispensation, såfremt den ikke er udstedt i henhold til de opstillede kriterier.

 

Internationale idrætsudøvere, der får afslag på ansøgning om en medicinsk dispensation (TUE) fra deres internationale specialforbund, den internationale eventarrangør, eller hvis vedkommende får afslag på at få anerkendt en nationalt godkendt medicinsk dispensation (TUE) til brug internationalt, kan bede WADA om at gennemgå afgørelsen.

 

Beslutter WADA, at afslaget på ansøgningen om medicinsk dispensation (TUE) ikke er i overensstemmelse med de internationale retningslinjer, kan WADA omgøre beslutningen. Opretholder WADA afslaget, har idrætsudøveren mulighed for at anke afslaget til den internationale voldgiftsret i idrætten, CAS.

 

Idrætsudøvere, der har ansøgt om medicinsk dispensation (TUE) hos Anti Doping Danmarks TUE-komité og fået afslag, kan anke afslaget til DIF's Appelinstans.

Er medicinsk dispensation (TUE) uretfærdig over for raske udøvere?

En medicinsk dispensation (TUE) har til formål at sikre, at idrætsudøvere med en lidelse, der kræver behandling med et forbudt stof eller en forbudt metode i henhold til Dopinglisten, kan deltage i idræt.

 

Behandlingen må alene bringe udøveren op til et normalniveau, hvorfor den ikke skal give idrætsudøveren med dispensationen en fordel i forhold til raske idrætsudøvere.

 

Idrætsudøvere kan kun få en medicinsk dispensation (TUE), hvis der er dokumentation for, at:

  • Udøveren vil få betydelige sundhedsmæssige problemer uden brug af det forbudte stof eller den forbudte metode.
  • Udøverens medicin har ikke en kendt præstationsfremmende effekt ud over at opretholde normaltilstand.
  • Der findes inden forsvarlig alternativ og tilladt behandlingsform til brugen af det forbudte stof eller den forbudte metode.
  • Brugen af udøverens medicin ikke kan behandle bivirkninger opstået ved tidligere brug af forbudte stoffer eller metoder på Dopinglisten.

Hvorfor er information om udøveres medicinske dispensationer (TUE) ikke offentligt tilgængelige?

Information om idrætsudøveres medicinske behandling er personfølsomme oplysninger, som organisationen, der håndterer informationerne, har pligt til at behandle fortroligt og opbevare sikkert.