Dopingkontrol

Hvornår gennemføres der dopingkontrol?

I konkurrenceidrætten arbejder man med to typer af dopingkontrol: I konkurrence og uden for konkurrence.

 

Kontrol i konkurrence foregår i forbindelse med en idrætskonkurrence, og alle idrætsudøvere kan blive indkaldt til dopingkontrol.

 

Hvis man er idrætsudøver i den organiserede idræt (forening/klub), kan man også blive udtaget til kontrol uden for konkurrence. Det sker oftest i forbindelse med træning.

 

For eliteidrætsudøvere i den prioriterede testgruppe (disse får direkte besked af ADD) gælder, at de skal oplyse et tidsrum på 60 minutter dagligt mellem klokken 5 og 23, hvor de kan træffes til dopingkontrol.

 

I fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan alle ansatte, frivillige og medlemmer blive indkaldt til dopingkontrol, når de er i centret.

Hvem kan blive testet?

Alle idrætsudøvere i den organiserede idræt (under Danmarks Idrætsforbund, inklusive specialforbund, DGI og Dansk Firmaidræt), eller som deltager i aktiviteter under den organiserede idræt, kan blive indkaldt til dopingkontrol i og uden for konkurrence.

 

Alle medlemmer af samt frivillige og ansatte i fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan blive indkaldt til dopingkontrol, når de er i fitnesscentret.

Hvilke metoder er der til dopingkontrol?

Dopingkontrol kan ske ved prøvetagning med urinprøve, blodprøve og/eller blodprik (Dried Blood Spot).

 

Prøvetagning foregår efter WADA’s regelsæt og procedurer. Dette gælder fra indkaldelse af udøver over analysen til formidling af prøvesvar.

 

Læs mere om dopingkontrol med urinprøve, med blodprøve og med blodprik (Dried Blood Spot).

Hvordan tester/analyserer Anti Doping Danmark dopingprøverne?

Anti Doping Danmark står ikke for analysen af de indsamlede dopingprøver. I stedet sender Anti Doping Danmark prøverne til et WADA-akkrediteret laboratorium for analyse, så snart efter de er taget som muligt.

 

De fleste af Anti Doping Danmarks prøver bliver sendt til det WADA-akkrediterede laboratorium i Oslo i Norge.

 

Laboratoriet modtager selve prøven og papirerne i anonymiseret form, så laboratoriet ikke ved, hvem der har afgivet den prøve, der skal analyseres.

 

Den afgivne prøve er delt i henholdsvis en A- og en B-prøve. B-prøven bliver frosset ned, hvis udøveren tester positiv og evt. ønsker at få B-prøven analyseret også. Ved en eventuel åbning af B-prøven har udøver eller en repræsentant for udøver mulighed for at være til stede.

 

Laboratoriet bryder forseglingen på A-prøven, som bliver analyseret for stoffer og metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten. Finder laboratoriet spor af forbudte stoffer eller metoder i prøven, tester de igen, men med en endnu mere specifik test for at bekræfte resultatet. Er prøven fortsat positiv, undersøges det, om det positive resultat skyldes brug af medicin, som udøver har en medicinsk dispensation (TUE) til at tage. Hvis dette er tilfældet, bliver der ikke gjort yderligere.

 

Hvis det ikke er tilfældet, oprettes der en dopingsag.

 

Uanset om prøveresultaterne er positive eller negative for forbudte stoffer og metoder, sender laboratoriet en rapport med analysesvarene til antidopingenheden, f.eks. Anti Doping Danmark.

Hvad sker der, hvis man ikke vil medvirke ved en dopingkontrol?

Hvis man undlader at medvirke til dopingkontrol, efter at man er blevet indkaldt til dopingkontrol, gælder der de samme regler, som hvis man tester positiv for et forbudt stof eller en forbudt metode.

 

Dvs. at hvis man er konkurrenceidrætsudøver og undlader at medvirke efter at være blevet indkaldt, medfører det i udgangspunktet op til fire års udelukkelse fra al idræt under idrætsorganisationerne og øvrige, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Er man medlem i et fitnesscenter og undlader at medvirke efter at være blevet indkaldt, medfører det i udgangspunktet to års udelukkelse fra træning i fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark og fire års udelukkelse fra al idræt under idrætsorganisationerne.

 

Hvis man undlader at medvirke, får man en dopingsag, og bliver den afgjort med sanktion, indfører Anti Doping Danmark navnet på den pågældende i Dopingregistret, hvor man er registreret, til sanktionen udløber.

Hvad sker der, hvis man tester positiv for brug af doping?

En person tester positiv for doping, hvis vedkommende afgiver en dopingprøve, der afslører stoffer eller metoder, som står på Dopinglisten. En person, der undlader at medvirke til dopingkontrol, bliver også betragtet som havende en positiv dopingprøve.

 

Når man tester positiv for brug af doping, opretter antidopingorganisationen (f.eks. Anti Doping Danmark) en dopingsag.

 

Når Anti Doping Danmark har tilføjet al tilgængelig og relevant information til sagen, sender Anti Doping Danmark sagen videre til afgørelse.

 

Hvis man er idrætsudøver i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidrætsforbund, bliver sagen sendt til Dopingnævnet eller Motionsdopingnævnet for afgørelse.

 

Hvis man er medlem af et kommercielt fitnesscenter, bliver sagen sendt til det pågældende center eller til den centrale administration, hvis der er tale om en centerkæde, for afgørelse.

 

Dopingsager, der afgøres i regi af Dopingnævnet, kan sanktioneres med udelukkelse i op til fire år, mens dopingsager, der afgøres i regi af Motionsdopingnævnet eller fitnesscenter/-kæder, sanktioneres med udelukkelse i op til to år. Mens man er udelukket, er ens navn registreret i Dopingregistret.

Hvor længe kan man blive udelukket fra sin idræt for at bruge doping?

Sanktionen for at overtræde dopingreglerne kan variere alt efter hvilket dopingreglement, man hører under, samt alvorligheden af overtrædelsen.

 

Får man en dopingsag i regi af de nationale antidopingregler, hvor kendelsen bliver afsagt af Dopingnævnet, risikerer man op til fire års udelukkelse fra al idræt under idrætsorganisationerne samt i fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Får man en dopingsag i regi af Reglement for motionsdoping, hvor kendelsen bliver afsagt at Motionsdopingnævnet, risikerer man op til to års udelukkelse fra motionsidræt under idrætsorganisationerne og fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, samt op til fire års udelukkelse fra konkurrenceidræt i henhold til de nationale antidopingregler.

 

Får man en dopingsag i regi af et fitnesscenter, hvor kendelsen bliver afsagt af det enkelte center eller centerkæden, risikerer man op til to års udelukkelse fra træning i fitnesscentre, der samarbejder med Anti Doping Danmark, og motionsidrætten under idrætsorganisationerne samt op til fire års udelukkelse fra konkurrenceidræt i henhold til de nationale antidopingregler.

Hvorfor tester man ikke alle idrætsudøvere?

Hver gennemført dopingtest koster penge. Der går penge til løn for kontrollanten, forsendelse af prøven, analysesvar og håndtering af prøvesvar for at nævne nogle udgifter i forbindelse med en dopingkontrol. Det er derfor en kostbar proces, og der er ikke uanede ressourcer til at gennemføre dopingkontrol på alle idrætsudøvere.

 

I stedet bruger antidopingorganisationer som Anti Doping Danmark kræfter på at sammensætte et målrettet kontrolprogram, hvor man tester så mange som muligt målrettet ud fra en række kriterier, der bl.a. handler om niveau, risiko for brug af doping, konkurrenceplan mv.

Kan man se, om en person er dopet?

Der kan være nogle typer af doping, hvor det kan være muligt at se tegn, hvis man bruger det, mens det modsatte er gældende for andre typer af doping.

 

Et eksempel på et dopingstof, som kan give synlige tegn på brug, er anabole androgene steroider. Tegnene kan være hurtig og kraftig øgning i muskelvækst, akne og væskeophobning i kroppen.