Astma og allergi

Hvorfor er astmamedicin på dopinglisten?

Ikke al astmamedicin er forbudt i henhold til Dopinglisten.

 

Astmamedicin hører til i stofkategorien beta-2-agonister. Beta-2-agonister hjælper til at udvide luftvejene ved at afslappe luftvejsmuskulaturen.

 

Beta-2-agonister har ingen gavnlig præstationsfremmende effekt på luftvejene hos ikke-astmatikere. Til gengæld kan beta-2-agonister i f.eks. tablet- eller injektionsform have en effekt på muskelstyrke og ved kort intenst arbejde på raske personer. Dette er årsagen til, at beta-2-agonister i et vist omfang er forbudt i henhold til Dopinglisten.

 

De fleste astmapræparater kræver ikke dispensation at bruge, så længe man overholder de restriktionerne for de enkelte præparater, f.eks. grænseværdier for indtag og administrationsvej.

 

Astmatikere, som tager astmamedicin, der er forbudt, kan søge om en medicinsk dispensation (TUE) til at benytte det specifikke astmapræparat, f.eks. Bricanyl.

 

Der er som udgangspunkt tale om doping, når astmamedicin bruges til at øge præstationen.

 

Læs mere om astmamedicin

Kan astmatikere opnå lige så gode resultater i eliteidræt som en ikke-astmatiker?

Idrætsudøvere med diagnosen astma kan behandles med medicin. En velbehandlet astmatiker kan derfor i udgangspunktet opnå de samme gode resultater som ikke-astmatikere.