Antidoping-kommuner i Danmark - evalueringsrapport

Antidoping-kommuner i Danmark - evalueringsrapport

Rapporten evaluerer indsatsen i satspuljeprojektet 'Antidoping-kommuner i Danmark'

Udgivelsen evaluerer satspuljeprojektet 'Antidoping-kommuner i Danmark', der er gennemført af Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg Kommuner med Anti Doping Danmark som koordinator i 2015-2017. Evalueringen er gennemført af NIRAS.