Mærkning skilt til skranke: Samarbejde med ADD

Mærkningsordning: Skilt til skranke

For fitnesscentre som samarbejder med ADD

Til kommercielle fitnesscentre, som samarbejder med ADD: Download skilt til skranke, som synliggør samarbejde med Anti Doping Danmark om forebyggelse af doping.