Logo og skilte

Anti Doping Danmarks logo kan downloades og anvendes under følgende betingelser:

  • Logoet må ikke redigeres
  • Anvendelse af logoet skal være loyal
  • Når Anti Doping Danmarks logo benyttes på hjemmesider, skal det alene optræde på én dedikeret side eller område vedrørende antidopingrelateret information samt forbindes med et link til www.antidoping.dk
  • Anti Doping Danmarks logo kan af ikke-samarbejdspartnere alene benyttes som henvisning til antidoping-relateret information på www.antidoping.dk, og logoet må ikke optræde på en måde, der kan give indtryk af, at Anti Doping Danmark er samarbejdspartner til pågældende, har godkendt, testet eller på anden måde er eller har været involveret i pågældendes virke.

For kommercielle fitnesscentre

Kommercielle fitnesscentre er ifølge mærkningsordningen indført med lov om fremme af integritet i idrætten forpligtet til bl.a. på centerets hjemmeside at informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark.

 

Denne information skal på kommercielle fitnesscentres hjemmeside formidles med et det af Kulturministeriet godkendte klistermærke, der angiver, om centret har eller ikke har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (se logo for mærkningsordning nedenfor).

 

Ønsker man som kommercielt fitnesscenter i øvrigt at anvende Anti Doping Danmarks logo i forbindelse med anden antidopingrelateret information, forudsætter det, at man har indgået et samarbejde med Anti Doping Danmark.

 

Anti Doping Danmarks originale logo farve er Pantone 187C.

ADD logo CMYK jpg

ADD logo CMYK jpg

Download Anti Doping Danmarks logo (CMYK) som jpg

ADD logo CMYK png

ADD logo CMYK png

Download Anti Doping Danmarks logo i CMYK som png

ADD logo RGB jpg

ADD logo RGB jpg

Download Anti Doping Danmarks logo (RGB) som jpg

ADD logo RGB png

ADD logo RGB png

Download Anti Doping Danmarks logo (RGB) som png

ADD logo Pantone jpg

ADD logo Pantone jpg

Download ADD's logo (Pantone) som jpg

ADD logo Pantone png

ADD logo Pantone png

Download ADD's logo (Pantone) som png

Mærkningsordning: Samarbejde med ADD

Mærkningsordning - samarbejde med ADD

Download eller bestil skilt, der synliggør samarbejde med ADD

Download
Mærkningsordning: Til kommercielle fitnesscentre uden samarbejde med ADD

Mærkningsordning - uden samarbejde med ADD

Download eller bestil lovpligtigt skilt, der synliggør, at centret ikke samarbejder med ADD

Download
Mærkning skilt til skranke: Samarbejde med ADD

Mærkningsordning: Skilt til skranke

For fitnesscentre som samarbejder med ADD