Håndbog om fitnessdoping

Håndbog om fitnessdoping

Baggrunds- og praksisviden om brug af dopingstoffer i fitnesscentre

Håndbogen om fitnessdoping har til formål at klæde praktikere, er arbejder med især unge, på til at arbejde med forebyggelse af fitnessdoping i de unges nærmiljø.

 

Udgivelsen er udarbejdet af Anti Doping Danmark og Aalborg Kommune.

Download