Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Anti Doping Danmarks årsrapport 2020

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for Anti Doping Danmarks aktiviteter, indsatser og mål for 2020 samt årsregnskabet.