Anti Doping Danmarks årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Anti Doping Danmarks årsrapport 2018

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2018 samt årsregnskabet.