Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Anti Doping Danmarks årsrapport 2017

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2017 samt årsregnskabet.