Anti Doping Danmarks årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Anti Doping Danmarks årsrapport 2016

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2016 samt årsregnskabet.