Anti Doping Danmarks årsrapport 2015
Årsrapport 2015

Anti Doping Danmarks årsrapport 2015

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2015 samt årsregnskabet.