Anti Doping Danmarks årsrapport 2014

Årsrapport 2014

Anti Doping Danmarks årsrapport 2014

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2014 samt årsregnskabet.