Anti Doping Danmarks årsrapport 2013

Årsrapport 2013

Anti Doping Danmarks årsrapport 2013

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2013 samt årsregnskabet.