Anti Doping Danmarks årsrapport 2012

Årsrapport 2012

Anti Doping Danmarks årsrapport 2012

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2012 samt årsregnskabet.