Anti Doping Danmarks årsrapport 2011

Årsrapport 2011

Anti Doping Danmarks årsrapport 2011

Årsrapporten indeholder den revisorpåtegnede ledelsesberetning, der redegør for ADD's aktiviteter, indsatser og mål for 2011 samt årsregnskabet.