Den moderne sport

Sportens udvikling i moderne tid

Den moderne sport opstod i 1800-tallet, som en konsekvens af en masse forskellige faktorer i samfundet. Med England som kraftcenter udvikledes sporten igen. I forbindelse med høst eller religiøse højtider samledes landsbyernes indbyggere om en fælles form for underholdning og aktivitet. Disse aktiviteter inkluderede:

  • Dans
  • Lege og spil, som for eksempel sækkevæddeløb, frøhop og grisejagt
  • Aktiviteter som hane- og boksekampe
  • Fodboldkampe med over 1000 spillere og på en bane som var flere kilometer lang

Industrialiseringen og urbaniseringen ændrede dette mønster. I slutningen af 1800-tallet var mere organiserede og bedre strukturerede spil på plads. Dette sås ikke kun i idrætssammenhæng, men i hele samfundsstrukturen. I sporten gav det sig blandt andet udslag i følgende ændringer:

  • Restriktioner i tid og område
  • Dannelsen af klubber og organiserede konkurrencer
  • Præcisering af antallet af deltagere
  • Udvikling af regler
  • Standardisering og udvikling af udstyr

Man udviklede nyt udstyr til spil som golf, tennis og cricket og en række nye spil opfundet. Blandt disse var rugby, rulleskøjteløb og bowling. Til gengæld mistede aktiviteter, som blandt andet hanekamp, popularitet og blev til slut ulovlige. Publikumsinteressen for nogle af de nye spil voksede eksplosivt, og i begyndelse af 1900-tallet var tilskuertal på over 100.000 ikke usædvanligt. Sammen med de teknologiske og industrielle faktorer genopstod professionalismen, og sport var derfor ikke længere noget man udelukkende dyrkede i sin fritid, men også et erhverv. Og den professionelle idrætsudøver fandt igen en plads i toppen af samfundet – og sammen med ham steg udbredelsen og omfanget af doping.