Udelukkelser

Overtrædelse af antidopingreglerne kan medføre udelukkelse fra både idræt og træning.

Nationalt - Dopingregistret
Dopingregistret.dk er et elektronisk register, der indeholder oplysninger om personer, der har en dopingsanktion. Man søger i registret ved hjælp af et kendt CPR-nr. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

Personer med en ansvarsfunktion og/eller ansættelse i en af nedenstående, er berettiget til at få oprettet en brugerprofil og dermed få adgang til Dopingregistret.dk:

  • Idrættens hovedorganisationer: Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, samt organisationernes medlemsforeninger
  • Team Danmark samt fælles organer på dopingområdet
  • Dansk Fitness og Helse Organisation samt organisationens medlemmer
  • Andre som har indgået aftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping

Anti Doping Danmark godkender brugerprofilen, før man får adgang til Dopingregistret.dk. Du er selv ansvarlig for, at du opfylder de betingelser, der er for adgang. Enhver aktivitet på Dopingregistret.dk registreres.

Personer med en ansvarsfunktion og/eller ansættelse i den organiserede idræt kan se mere om anvendelse af dopingregisteret i nedenstående guide: 

Brug af Dopingregisteret.dk – Organiseret idræt

Personer med ansvarsfunktion og/eller ansættelse i et fitnesscenter kan se mere om anvendelse af dopingregisteret i respektive regi i nedenstående guides:

Brug af Dopingregistret.dk - Foreningsbaseret center

Brug af Dopingregistret.dk - Kommercielt fitnesscenter uden central administration

Brug af Dopingregistret.dk - Kommercielt fitnesscenter med central administration

Internationalt - Udelukket støttepersonale
WADA udgiver løbende en liste over støttepersoner, der er udelukket fra at arbejde med idrætsudøvere eller andre personer, der hører ind under WADA-kodeksets artikel 2.10 ”forbudt tilknytning”.

WADA’s liste over udelukket støttepersonale