Retningslinier for whereabouts

Alle berørte udøvere vil blive kontaktet direkte af Anti Doping Danmark med information om retningslinier for indberetning af whereabouts.

Idrætsudøvere, der er udtaget til en prioriteret testgruppe under et internationalt forbund eller Anti Doping Danmark, er underlagt krav om indberetning af whereabouts i overensstemmelse med den internationale standard for prøvetagning og efterforskning Annex I samt de Nationale Antidopingregler artikel 5.6.

NB! Alle udøvere der er udtaget til en prioriteret testgruppe under deres internationale forbund skal følge retningslinierne fra det internationale forbund!

Anti Doping Danmark udtager i samarbejde med specialforbund i risikoidrætter en prioriteret testgruppe, som er underlagt følgende retningslinier om indberetning af whereabouts:

Senest sidste dag forud for et nyt kvartal skal alle idrætsudøvere i prioriteret testgruppe indberette følgende whereabouts-information til Anti Doping Danmark:

  1. Fuldt navn, telefonnummer, post- og bopælsadresse samt e-mailadresse
  2. Navn og adresse på regelmæssige træningssteder samt de normale tidsrammer for træning
  3. Konkurrenceplan for det pågældende kvartal, herunder navn og adresse på hvert af de steder hvor du skal konkurrere i det pågældende kvartal og datoer for disse konkurrencer
  4. Oplysning om eventuelt handicap som vil kunne påvirke en dopingkontrolprocedure 
  5. Et 60 minutters træffepunkt mellem kl. 5 og 23 for hvér dag i det pågældende kvartal (inklusive weekender), hvor idrætsudøveren skal kunne lokaliseres til uanmeldt dopingkontrol uden for konkurrence.

Indberetning af whereabouts skal ske i ADAMS

Det internationale antidoping agentur, WADA, har udviklet et internetbaseret system, ADAMS, (Anti-Doping Administration and Management System), som bl.a. håndterer whereabouts for eliteidrætsudøvere, der er udtaget til en prioriteret testgruppe.

Udøvere i prioriteret testgruppe skal indberette deres whereabouts i ADAMS, med mindre de også er udtaget til den internationale prioriterede testgruppe og deres internationale forbund kræver whereabouts indberettet på anden måde.

Anti Doping Danmark kontakter alle idrætsudøvere i prioriteret testgruppe direkte og orienterer om, hvordan indberetning skal ske i ADAMS.

De whereabouts som indberettes i ADAMS vil automatisk være tilgængelig for Anti Doping Danmark, det internationale forbund som idrætsudøveren tilhører og WADA og vil udelukkende blive benyttet til planlægning af eventuel dopingkontrol. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt af alle parter.

Alle individuelle idrætsudøvere er selv ansvarlige for at indberetning sker rettidigt og at den indberettede information er korrekt og opdateret til enhver tid uanset hvem der foretager indberetningen.

Sanktioner for overtrædelse af retningslinier for whereabouts

Følgende vil blive betragtet som overtrædelse af retningslinierne om whereabouts i henhold til de Nationale Antidopingregler artikel 2.4:

  1. Manglende rettidig indberetning eller indberetning af mangelfulde/ukorrekte whereabouts ("filing failure")
  2. Mislykket forsøg på dopingkontrol (”missed test”), hvis idrætsudøveren ikke er til stede som angivet i det indberettede træffepunkt og ikke kan lokaliseres af Anti Doping Danmark til en uanmeldt dopingkontrol.

Hver enkeltstående overtrædelse af retningslinierne om indberetning af whereabouts vil blive sanktioneret med en advarsel.

Tre advarsler i løbet af en 12-måneders periode kan føre til sag om overtrædelse af antidopingreglerne og vil kunne sanktioneres med 2 års karantæne i henhold til de Nationale Antidopingregler artikel 10.3.2 med mulighed for reduktion til 1 år afhængig af idrætsudøverens grad af skyld.

Udtagelse til en prioriteret testgruppe og de medfølgende whereaboutsforpligtelser fortsætter indtil idrætsudøveren får skriftlig besked om at han/hun ikke længere indgår i gruppen.