Nationale antidopingregler

I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping har Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund etableret fælles nationale antidopingregler, der følger det internationale regelsæt (World Anti-Doping Program).

De Nationale Antidopingregler gælder for alle specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og alle personer der deltager i aktiviteter under et nationalt specialforbund i Danmark i form af personens medlemskab, støttepersonel funktion eller deltagelse i enhver aktivitet under et nationalt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Idrætsudøvere der er omfattet af Nationale Antidopingregler er:
1. Idrætsudøvere udtaget til ADDs prioriterede testgruppe
2. *Øvrig national elite opført på ADDs forbundsoversigt over national elite
3. Øvrige idrætsudøvere, der dyrker konkurrenceidræt. 

*Anti Doping Danmark har etableret kriterier som definition af national elite. National elite defineres som ADDs prioriterede testgruppe plus alle udøvere som indgår på liste over national elite i alle idrætsgrene. Listen opdateres årligt eller løbende ved behov.

Læs de Nationale Antidopingregler her 

National Anti-Doping Rules (English version)

Undtaget fra de Nationale Antidopingregler er idrætsudøvere, der udelukkende dyrker motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund samt DGI og DFIF. Disse udøvere er omfattet af det danske Dopingreglement for motionsidræt, som er vedtaget af Danmarks Idrætsforbund i samarbejde med DGI og DFIF med virkning fra 1. januar 2015.

Læs Dopingreglementet for motionsidræt her 


Spørgsmål om, hvilket dopingreglement en udøver omfattes af, afgøres i første omgang af Anti Doping Danmark i forbindelse med prøvetagningen. Under sagsbehandlingen kan Anti Doping Danmark rette henvendelse til DIF for at få afgjort, om udøveren omfattes af de Nationale Antidopingregler eller Dopingreglementet for motionsidræt.