Internationale antidopingregler

Det er World Anti-Doping Agency (WADA) der fastsætter de internationale antidopingregler, som gælder for alle eliteidrætsudøvere over hele verden.
Dette regelværk betegnes som World Anti-Doping Program (WADP) og indeholder samlet set alle de regler og retningslinier som skal sikre harmonisering af internationale og nationale antidopingprogrammer.

De væsentligste elementer af World Anti-Doping Program er:

Det internationale kodeks for anti-doping
Det international kodeks for antidoping (World Anti-Doping Code) er det overordnede regeldokument som alle underskrivende parter er forpligtede til at følge. Både Danmarks Idræts-Forbund og Anti Doping Danmark har tiltrådt kodekset.

Læs World Anti-Doping Code på www.wada-ama.org
Læs dansk version af det internationale kodeks for antidoping (pdf)

Internationale standarder
Til det internationale kodeks for antidoping hører 5 internationale standarder, der beskriver hvordan forskellige tekniske aspekter af antidopingarbejdet skal udføres:

• Dopinglisten (Prohibited List)
• Prøvetagning (International Standard for Testing)
• Analysevirksomhed (International Standard for Laboratories)
• Dispensation fra Dopinglisten (International Standard for Therapeutic Use Exemptions)
• Persondatabeskyttelse (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information)

UNESCO konventionen mod doping i sport
Den danske regering har ratificeret den internationale konvention mod doping i sport under UNESCO og accepterer herved det internationale kodeks for antidoping samt de internationale standarder.

UNESCO konventionen (pdf)