Guide til antidopingreglerne

Fra 1. januar 2015 trådte en række ændringer til antidopingreglerne i kraft. Ændringerne har betydning for både idrætsudøvere, støttepersonale og specialforbund.

Antidopingreglerne er blevet revideret for i endnu højere grad at sikre udøverne retten til at deltage i lige og fair konkurrence, værne om udøvernes sundhed og bevare idrættens integritet.

Antidopingreglerne er komplekse, og vi vil derfor gerne hjælpe med at give et overblik over de områder, der er relevante for de forskellige grupper. Derfor opfordrer vi til at bruge nedenstående guides, hvor vi har samlet de vigtigste ændringer.

VÆLG DEN RELEVANTE GRUPPE OG SE HVORDAN REGELÆNDRINGERNE PÅVIRKER DIG.

Idrætsudøvere – Hvad er vigtigt at vide?
Fra 1. januar 2015 blev sanktionerne for ikke at overholde antidopingreglerne mere omfattende. Regelændringerne gælder både konkurrenceudøvere og motionister. Nogen af de vigtigste ændringer er:

 • at bevidst doping eller at undlade at medvirke til en dopingkontrol, nu kan give op til 4 års udelukkelse fra al træning og konkurrence.
 • at utilsigtet doping vil blive sanktioneret i langt de fleste tilfælde med 2 års udelukkelse eller mere.
 • for idrætsudøvere i en prioriteret testgruppe er perioden for indsamling af 3 advarsler for whereaboutsovertrædelser ændret fra 18 til 12 måneder.
 • Det er forbudt for konkurrenceidrætsudøvere at samarbejde med personer, som er udelukket efter dopingreglerne, eller som er dømt for at have begået handlinger, som er et brud på dopingbestemmelserne.

Download vores guide til idrætsudøvere og se hvordan reglerne gælder for idrætsudøvere

Støttepersonale – Hvordan påvirker ændringerne dig?
Der er foretaget ændringer i antidopingreglerne der har betydning for støttepersonale pr. 1. januar 2015. Støttepersonale fx trænere, ledere, læger, fysioterapeuter, massører mv., spiller en altafgørende rolle for idrætsudøverne. Dette ansvar anerkendes fremover i langt højere grad end tidligere. Støttepersonales ansvar under antidopingreglerne er:

 • støttepersonale skal kende og overholde antidopingreglerne.
 • støttepersonale skal samarbejde omkring testning af udøverne.
 • støttepersonale skal påvirke idrætsudøverens værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning mod doping.
 • støttepersonale skal samarbejde med antidoping-organisationer om efterforskning af mulige antidopingovertrædelser.

Download vores guide til støttepersonale og se hvordan reglerne gælder for støttepersonale

Specialforbund – Hvilken indflydelse har reglerne?
Specialforbund, klubber og foreninger har afgørende betydning for at sikre fair og sund idræt. Derfor er der med de nye regler mere fokus på specialforbundenes rolle i antidopingarbejdet end tidligere.  Specialforbund har ifølge reglerne pligt til at kende og overholde antidopingreglerne. Fra 1. januar 2015 blev ansvaret større og sanktionerne for ikke at overholde reglerne mere omfattende. Specialforbund har fx ansvar for:

 • at sikre at alle idrætsudøvere og støttepersonale kender og accepterer antidopingreglerne
 • at indrapportere oplysninger om overtrædelse af antidopingreglerne og samarbejde om efterforskning af sager.
 • at have et regelsæt der forhindrer, at støttepersonale som er udelukket, fortsat kan støtte og samarbejde med idrætsudøvere.
 • at udføre oplysningsarbejde om antidoping

Download vores guide til Specialforbund og se og se hvordan reglerne gælder for Specialforbund

Specialforbund der har brug for billedmateriale eller logo til hjemmeside i forbindelse med udsendelse af materialet kan dette under vores downloadcenter