Information for idrætsorganisationer og specialforbund

Dette afsnit er målrettet ansatte i idrætsorganisationer og specialforbund, f.eks. trænere, sportschefer og andre, der varetager roller relateret til bekæmpelse af doping.

Varetager du rådgivning af konkurrenceidrætsudøvere, kan du også læse under afsnittet ’For konkurrenceudøvere’

 

Uddannelse af udøvere og trænere

Anti Doping Danmark har målrettet trænere og andet støttepersonale udarbejdet vejledningsmaterialet 'Anerkend dit ansvar. Vejledning om antidoping til trænere og støttepersonale', hvor du lære om dit ansvar og muligheder. 

Foto af forside til udgivelsen "Anerkend dit ansvar - vejledning om antidoping til trænere og støttepersonale"
Anerkend dit ansvar og indflydelse

Vejledning om antidoping til trænere og støttepersonale

Skab en antidopingpolitik

Ønsker du i dit specialforbund eller din idrætsorganisation at udarbejde en konkret antidopingpolitik og handlingsplaner, kan du lade dig inspirere af Anti Doping Danmarks materiale ’Sammen om fair idræt’.

 

Materialet giver en række redskaber til at komme i gang med at udvikle en politik for fair idræt og at føre den ud i praksis.

Sammen om fair idræt
Sammen om fair idræt

Vejledning til beskrivelse af handlingsplaner for fair idræt i specialforbund

Kender du til brug eller salg af doping?

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af dopingstoffer, kan du altid benytte Anti Doping Danmarks indberetningssystem til at give din viden videre.

 

Det er muligt at være anonym, og du kan indberette via indberetningssystemet.

Forældre til eliteidrætsudøvere

Er du forælder til en eliteidrætsudøver og bistår dit barn i karrieren, tæller du som støttepersonale. 

 

Lær mere om din rolle, og hvordan du kan understøtte dit barn i sin eliteidræt i Anti Doping Danmarks udgivelse 'Hjælp, mit barn er eliteidrætsudøver'.

 

Folderen er relevant for forældre til udøvere på alle niveauer.

Hjælp, mit barn er eliteidrætsudøver
Hjælp, mit barn er eliteidrætsudøver

Vejledning om antidoping til forældre

Materiale fra WADA

WADA udbyder undervisnings- og informationsmateriale til støttepersonale på engelsk.

 

CoachTrue: Antidopinguddannelse for trænere

Programmet fører dig ved hjælp af små scenarier, tests og quizzer gennem grundlæggende viden om dit ansvar som støttepersonale, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts, bivirkninger ved brug af doping og håndtering af prøveresultater.

 

Gennemfør uddannelsen ved logge ind på WADA's e-læringsmodul

 

Sport Physician's Tool Kit: Antidopinguddannelse for læger og andet sundhedspersonale

Du kommer igennem viden om dopingkontrolproceduren, doping og idrætsmedicinsk etik, Dopinglisten, medicinsk dispensation (TUE), introduktion til gen-doping, bivirkninger samt det biologiske pas. I materialet er inkluderet tre moduler, der dækker emner der vedrører Olympiske begivenheder f.eks. IOC’s politik om ’nålefri’ lege.

 

Gennemfør uddannelsen ved at logge ind på WADA's e-læringsmodul

Kontakt

Foto af Thomas Cunliffe-Brock

Ansvarlig for forebyggelse af og information om doping i den organiserede idræt - herunder undervisning og udvikling af undervisningsmateriale.