Til lærere på ungdomsuddannelser

Målgruppen for undervisningsmaterialet er elever på ungdomsuddannelser. Materialet lægger naturligt op til undervisningsforløb i idræt, samfundsfag og engelsk, men vil i høj grad også kunne inspirere til emner inden for tværfaglige forløb i dansk, biologi, psykologi, filosofi, dansk mv.

Materialet giver en række muligheder og forslag til at arbejde med emnet doping i undervisningen. Materialet skal lægge op til debat på et område, hvor der ikke altid er entydige svar.

Anti Doping Danmark tilbyder også det gratis online antidopingkursus Ren Vinder. Ren Vinder er udviklet for let og enkelt at give brugeren nyttig, opdateret og grundlæggende viden om antidoping. Programmet er bygget op over videoer, opgaver og faktatekster og består af 7 moduler der hver varer 3-4 minutter. Eleverne vil løbende skulle tage stilling til forskellige spørgsmål indenfor emnerne: dopingkontrol, Dopinglisten, bivirkninger, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne. Ren Vinder er udviklet til alle mobile enheder samt PC og Mac. Efter hvert modul kan eleven modtage en e-mail med lærepunkterne fra det aktuelle modul. Når alle moduler er fuldført, kan eleven få et diplom.

Publikationer og videomateriale
Anti Doping Danmark tilbyder en række publikationer, hæfter og foldere, som du frit kan downloade til brug for dit arbejde. Se oversigten over publikationer
Anti Doping Danmark tilbyder også videomateriale, som du frit kan benytte i din undervisning. Se videomateriale