Til læreren i folkeskolen

Målgruppen for undervisningsmaterialet er 8.-10. klasse, og materialet lægger op til faglige og tværfaglige forløb i dansk, samfundsfag, historie, matematik, biologi, engelsk og idræt.

Materialet giver en række muligheder og forslag til at arbejde med emnet doping i undervisningen. Formålet med materialet er at oplyse eleverne, så de får forståelse for de udfordringer, der er forbundet med brug af doping, og så de med en større viden kan deltage i debatten om brug af doping.

Anti Doping Danmark tilbyder også det gratis online antidopingkursus Ren Vinder. Ren Vinder er udviklet for let og enkelt at give brugeren nyttig, opdateret og grundlæggende viden om antidoping. Programmet er bygget op over videoer, opgaver og faktatekster og består af 7 moduler der hver varer 3-4 minutter. Eleverne vil løbende skulle tage stilling til forskellige spørgsmål indenfor emnerne: dopingkontrol, Dopinglisten, bivirkninger, kosttilskud, medicinsk dispensation (TUE), whereabouts og antidopingreglerne. Ren Vinder er udviklet til alle mobile enheder samt PC og Mac. Efter hvert modul kan eleven modtage en e-mail med lærepunkterne fra det aktuelle modul. Når alle moduler er fuldført, kan eleven få et diplom.


Pædagogisk opbygning og ide
Anti Doping Danmarks undervisningsmateriale, kan bruges på flere måder. Dels er det opbygget, så det giver eleverne mulighed for selv at vælge arbejdsområde og arbejdsmetode. Dels kan materialet benyttes i lineære forløb, hvor der arbejdes mod et bestemt mål. Dels kan materialet bruges i tværfaglige projektforløb. Mulighederne kan kobles, krydses og sammensættes, så de passer til den enkelte klasse og lærer.

Publikationer og videomateriale
Anti Doping Danmark tilbyder en række publikationer, hæfter og foldere, som du frit kan downloade til brug for dit arbejde. Se oversigten over publikationer
Anti Doping Danmark tilbyder også videomateriale, som du frit kan benytte i din undervisning. Se videomateriale