Til elever og lærere

Undervisningsområdet på Anti Doping Danmarks hjemmeside er et tilbud til alle, som søger viden om doping, ønsker at arbejde med doping som tema i undervisningen eller skal skrive en opgave om emnet

 

Doping er et højaktuelt og spændende emne. Derfor har vi samlet denne side med undervisningsmateriale. Vi har delt området, så det henvender sig til elever og lærere i henholdsvis folkeskolen og på ungdomsuddannelser.

Har du generelle spørgsmål til doping og antidopingarbejdet, så find svar på dit spørgsmål på vores FAQ (oftest stillede spørgsmål).

Her på siden finder du:

  1. Undervisningsmateriale til de ældste folkeskoleelever indenfor dansk, samfundsfag, historie, matematik, biologi, engelsk og idræt. Der findes også materiale til dig, der skal arbejde med projektopgave.
  2. Undervisningsmateriale til elever på en ungdomsuddannelser. Emnerne berører temaer som krop, identitet, etik og politik. Materialet lægger naturligt op til undervisningsforløb i idræt og samfundsfag, men vil i høj grad også kunne inspirere til emner inden for tværfaglige forløb i dansk, biologi, psykologi, filosofi, dansk mv. Der findes også materiale til dig, der skal arbejde med forskellige projektopgaver.

God fornøjelse.