Information for sundhedspersonale

Dette afsnit er målrettet personale i sundhedssektoren, som kan møde eliteidrætsudøvere med behov for behandling eller patienter, som bruger doping.

Eliteidrætsudøvere med behov for behandling

Behandler du eliteidrætsudøvere, skal du være opmærksom på, at der kan være særlige typer af medicin og behandlingsmetoder, som er forbudte i henhold til Dopinglisten.

 

Idrætsudøvere står i henhold til antidopingreglerne altid selv til ansvar, hvis de har forbudte stoffer i kroppen eller har modtaget forbudt behandling. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på antidopingreglerne, når du behandler eliteidrætsudøvere. 

Søg medicin

Ønsker du at undersøge, om specifikke præparater og indholdsstoffer er på Dopinglisten, kan du bruge Anti Doping Danmarks medicinsøgning og finde svar på, om det er forbudt i henhold til Dopinglisten.

 

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at søge på præparater, som ikke er godkendt i Danmark, samt kosttilskud.

 

Søg på præparatnavnet eller indholdsstoffet:

Find information om:

Sundhedspersonales ansvar

Arbejder du med idrætsudøvere i en idrætslig kontekst, er du ligesom udøverne underlagt de nationale antidopingregler vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund. Du er i så fald omfattet af antidopingreglerne, der vedrører støttepersonale, og det ansvar, der følger med det. Du er forpligtet til at:

  • samarbejde om testning af udøvere

  • påvirke udøvernes værdier og adfærd med henblik på at skabe en holdning til doping

  • samarbejde med antidopingorganisationer, der efterforsker overtrædelse af antidopingreglerne.

Idrætsudøvere skal være opmærksomme på den behandling og medicin, de får. Derfor er de også afhængige af den vejledning, de får af bl.a. det sundhedspersonale, der behandler dem. 

Dopinglisten

Dopinglisten er en liste over forbudte og tilladte dopingstoffer og -metoder i idrætten. Listen opdateres en gang årligt ved årsskiftet. 

 

Se Dopinglisten

 

Mindst to af tre følgende kriterier skal være opfyldt for, at  et stof eller en metode kan komme på Dopinglisten: 

  • Præstationsfremmende - alene eller i kombination med andre stoffer - eller potentielt præstationsfremmende
  • Sundhedsskadeligt eller potentielt sundhedsskadeligt
  • Strider mod sportens ånd.

Begrebet præstationsfremmende dækker ikke kun udholdenhed og styrke, men også f.eks. nedsat restitutionstid, øget hurtighed, øget koncentration, højere smertetolerance og hurtig vægtreduktion.

 

Stoffer og metoder er klassificeret i forskellige grupper på Dopinglisten. Denne inddeling fremgår af Dopinglisten. 

 

Idrætsudøvere kan holde sig opdateret på status på deres medicin ved at bruge Anti Doping Danmarks medicinsøgningsapp 'Anti Doping Danmark'. Du kan også søge medicin i Anti Doping Danmarks medicinsøgningsapp eller benytte søgefeltet øverst på denne side. 

 

Er det nødvendigt at behandle en idrætsudøver med forbudte stoffer eller metoder, kan udøveren i samarbejde med dig søge en medicinsk dispensation (TUE).

 

Det internationale antidopingagentur, WADA, er ansvarlig for Dopinglisten. 

Medicinsk dispensation (TUE)

Hvis din patient er eliteidrætsudøver og har behov for behandling, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, kan du undersøge, om udøveren kan søge en medicinsk dispensation (TUE). 

 

For at en idrætsudøver kan få en medicinsk dispensation (TUE), skal udøveren og behandlingen leve op til en række kriterier - nogle grundlæggende og nogle behandlingsspecifikke.

 

Grundlæggende kriterier er følgende:

  • Idrætsudøveren vil få betydelige sundhedsmæssige problemer uden den pågældende behandling
  • Behandlingen medfører ikke præstationsforbedringer ud over at opnå normaltilstand
  • Der er ikke noget tilladt behandlingsalternativ til behandlingen
  • Behandlingen bruges ikke til at håndtere bivirkninger forårsaget af tidligere misbrug af forbudte stoffer og metoder.

Læs mere om, hvordan man søger medicinsk dispensation (TUE) og kriterierne for at få tildelt en medicinsk dispensation (TUE)

 

Anti Doping Danmark kan tildele medicinsk dispensation (TUE) til eliteidrætsudøvere på nationalt eliteniveau, mens idrætsudøvere på internationalt eliteniveau skal have deres medicinske dispensation (TUE) godkendt hos deres internationale forbund. 

 

Hos Anti Doping Danmark vurderer en uafhængig komité af speciallæger ansøgningerne om medicinsk dispensation (TUE).

 

Som behandlende læge eller andet sundhedspersonale har du ansvar for at sikre, at der foreligger korrekt og fyldestgørende medicinsk dokumentation. 

 

En ansøgning om medicinsk dispensation (TUE), som ikke indeholder påkrævet dokumentation, bliver returneret til udøveren og bliver ikke behandlet, før der foreligger korrekt dokumentation. 

 

Hvilke idrætsudøvere, der skal ansøge om medicinsk dispensation (TUE), fremgår af ADD's guide til medicinsk dispensation (TUE)

Medicin i udlandet

Mens du kan søge på al godkendt medicin i Danmark via Anti Doping Danmarks medicinsøgning her på hjemmesiden eller i appen 'Anti Doping Danmark', skal du søge medicin i udlandet i det pågældende land, hvor medicinen kommer fra. Forskellige lande har deres eget medicinsøgningssystem, du kan benytte.

 

Medicin kan have forskellige indholdsstoffer fra land til land, selv om navnet på præparatet er det samme.

 

Læs mere om medicinsøgning i udlandet

Patienter med astma

Antidopingreglerne har særlige restriktioner for brug af beta-2-agonister. Der er både forbudte og tilladte præparater til behandling af astma. 

 

Hjælp idrætsudøvere med at vælge den rette medicin og at få søgt medicinsk dispensation (TUE), hvis behandlingen kræver medicin, der er på Dopinglisten.

 

Læs mere om astmamedicin

Patienter med ADHD

Medicin til behandling af ADHD er på Dopinglisten. Medicin indeholdende methylphenidat og lisdexamfetamin kræver en medicinsk dispensation (TUE) for eliteidrætsudøvere. 

 

For at få medicinsk dispensation (TUE) til brug af ADHD-medicin er der en række diagnosekrav, du som psykiater/speciallæge skal sikre dokumentation for. 

 

Læs mere om behandling af ADHD

Særligt vedrørende glukokortikoider

Behandling med glukokortikoider (binyrebarkhormon) er forbundet med en række restriktioner for brugen - særligt vedrørende administrationsvejen. 

 

Læs mere om behandling med glukokortikoider

 

Behandler du cykelryttere på internationalt eliteniveau, der kører UCI-løb, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for behandling med indsprøjtning. 

Akutbehandling

Udøvere, der modtager akut behandling med stoffer eller metoder på Dopinglisten, skal søge medicinsk dispensation (TUE) umiddelbart efter behandlingen. 

 

Behandlingen skal dokumenteres af den behandlende læge, og korrekt og fyldestgørende medicinsk dokumentation skal vedlægges ansøgningen om medicinsk dispensation (TUE).

 

Læs mere om ansøgning af medicinsk dispensation (TUE)

Intravenøs behandling

Modtager en idrætsudøver intravenøs behandling med mere end 100 ml pr. 12 timer, der ikke sker i forbindelse med indlæggelse, kirurgiske procedurer eller kliniske undersøgelse, skal udøveren søge om medicinsk dispensation (TUE). 

 

Intravenøs behandling med over 100 ml pr. 12 timer gælder også for tilladte stoffer - f.eks. saltvandsopløsning. 

 

Læs mere om medicinsk dispensation (TUE)

Forskningsprojekter med dopingstoffer

Anti Doping Danmark fraråder generelt konkurrenceudøvere i idrætten at deltage i medicinske forsøg, der indebærer administration af stoffer og metoder på Dopinglisten. 

 

Kontakt Anti Doping Danmark, hvis du udfører forskning med brug af dopingstoffer og -metoder på idrætsudøvere. 

Har du patienter, som doper sig?

Der er ikke noget målrettet behandlingstilbud til dopingbrugere i Danmark. Har du patienter, som har bivirkninger, skal de henvises til det medicinske speciale, som håndterer den specifikke bivirkning.

 

Har du spørgsmål vedrørende håndtering af dopingbrugere, er du velkommen til at kontakte Anti Doping Danmark på mail kontakt@antidoping.dk eller telefon +45 72 240 240. Anti Doping Danmark har desuden en læge tilknyttet, som har erfaring med rådgivning i forhold til dopingbrugere, som du kan tale med.

 

I udgivelsen 'Håndbog om fitnessdoping' kan du læse mere om dopingmisbrug. 

 

Håndbog om fitnessdoping
Håndbog om fitnessdoping

Baggrunds- og praksisviden om brug af dopingstoffer i fitnesscentre

Download

Kontakt

Kontakt Anti Doping Danmark på telefon +45 72 240 240 eller e-mail kontakt@antidoping.dk