Information til konkurrenceudøvere

Få information om, hvordan du som konkurrenceidrætsudøver skal agere for at overholde antidopingreglerne. 

Denne side er målrettet konkurrenceidrætsudøvere, der er aktive i foreninger, klubber og forbund under Danmarks Idrætsforbund med særligt fokus på eliteidrætsudøvere.

 

Læs mere om antidopingreglerne, og en række af de vigtigste emner, der hjælper dig til at agere korrekt i henhold til reglerne. 

 

Antidopingreglerne

Rådgivning til konkurrenceudøvere er henvendt til konkurrenceudøvere under Danmarks Idrætsforbund og organisationens specialforbund, foreninger og klubber.

 

Det betyder, at antidopingreglerne, der gælder for dig, er de nationale antidopingregler

 

Du er som konkurrenceidrætsudøver forpligtet til at kende til og overholde antidopingreglerne.

 

Overtrædelse af antidopingreglerne

En overtrædelse af antidopingreglerne inkluderer bl.a.:

 • Tilstedeværelse af et forbudt stof, dets metabolitter eller markører i en dopingprøve
 • Anvendelse eller forsøg på anvendelse af et forbudt stof eller en forbudt metode
 • Unddrage, nægte eller undlade at medvirke til dopingkontrol
 • Ikke at overholde reglerne for whereabouts, hvis du er del af en prioriteret testgruppe (du får direkte besked, hvis du er i en prioriteret testgruppe)
 • Manipulere eller forsøge at manipulere dopingkontrol
 • Besidde et forbudt stof eller en forbudt metode
 • Administration eller forsøg på administration af et forbudt stof eller en forbudt metode til en anden idrætsudøver
 • Ulovlig handle eller forsøg på ulovlig handel med et forbudt stof eller en forbudt metode
 • Medvirken eller forsøg på medvirken til overtrædelse af antidopingreglerne
 • Have tilknytning til støttepersonale, der er udelukket som følge af at have overtrådt antidopingreglerne
 • Modvirke eller modarbejde indberetning til myndigheder

De danske og internationale antidopingregler

De nationale antidopingregler er en dansk version af de internationale antidopingregler fra WADA, det internationale antidopingagentur.

 

Det betyder, at reglerne, du møder i Danmark, tilsvarer de regler, som du møder i internationale konkurrencer i regi af din idræt.

 

E-læring - bliv klogere på antidoping

Hvis du vil teste, om du har din basisviden om antidopingreglerne, kan du gennemføre Anti Doping Danmarks e-læring for konkurrenceudøvere: Antidoping 1 – konkurrenceidræt

 

E-læringsprogrammet gennemgår de grundlæggende elementer, du som idrætsudøver skal være opmærksom på, og programmet tester din viden.

 

Du kan også hente viden bredt om antidoping her på Anti Doping Danmarks hjemmeside. F.eks. i afsnittet FAQ - ofte stillede spørgsmål.

Doping og dopingstoffer

Doping er en eller flere overtrædelse af antidopingreglerne.

 

Du er som idrætsudøver altid forpligtet til at kende og efterleve antidopingreglerne.

 

Læs de nationale antidopingregler

 

Du kan finde oversigten over forbudte stoffer og metoder på Dopinglisten.

 

Dopinglisten skelner mellem tre forskellige typer af forbudte stoffer og metoder:

 • Forbudt i og uden for konkurrence (til enhver tid)
 • Forbudt i konkurrence
 • Forbudt i visse idrætter

Objektivt ansvar

Du er som idrætsudøver underlagt antidopingregler ansvarlig for, hvilke stoffer der er i din krop, og står til ansvar for en positiv dopingprøve. Det gælder også selvom det ikke er som følge af bevidst doping.

 

Det betyder, at antidopingorganisationen ikke skal bevise forsætliglighed, uagtsomhed eller bevidst anvendelse, før det er en overtrædelse af antidopingreglerne. Eksemplerne kan dog have betydning for vurderingen af skyld og dermed udmålingen af sanktion.

 

Det er ingen undskyldning, at du ikke kender antidopingreglerne, eller at du f.eks. har fået det forbudte stof gennem et produkt, hvor stoffet ikke var på varedeklarationen.

Medicin og medicinsk dispensation (TUE)

Du kan godt dyrke idræt – også på eliteniveau – selvom du har en diagnose, som kræver behandling. Men du skal undersøge, om din behandling er tilladt i henhold til antidopingreglerne, og hvis ikke skal du måske søge medicinsk dispensation (TUE).

 

Det er vigtigt, at du orienterer din læge om, at du er idrætsudøver – særligt hvis du dyrker eliteidræt. På den måde har I bedre mulighed for at undersøge, om eventuel behandling, f.eks. medicin, er tilladt i henhold til antidopingreglerne.

 

Du skal også undersøge, om den medicin, du tager, er tilladt eller forbudt. For al medicin godkendt af Lægemiddelstyrelsen på det danske marked, kan du benytte Anti Doping Danmarks medicinsøgningsapp. Her kan du søge på medicinens navn, indholdsstoffer eller scanne stregkoden på medicinen.

 

Vær opmærksom på, at medicin kan indeholde forbudte stoffer – også selvom det er medicin, der er godkendt og udskrevet af din læge.

 

Er din behandling – f.eks. et forbudt stof eller en forbudt metode – ikke tilladt, skal du undersøge, om du skal søge medicinsk dispensation.

 

Søg medicinsk dispensation (TUE)

For at finde ud af, om du skal søge medicinsk dispensation (TUE), skal du undersøge forskellige ting. F.eks. om din behandling er tilladt eller forbudt, og om du tilhører en udøverkategori, som skal søge på forhånd eller ej.

 

Brug Anti Doping Danmarks guide til ansøgning om medicinsk dispensation (TUE) til at undersøge, om du skal søge på forhånd eller ej.

 

Tager du medicin eller benytter medicinske metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, skal du til enhver tid kunne dokumentere, at du har en diagnose, som kræver den specifikke forbudte behandling. Dette gælder uanset, om du på forhånd skal søge en TUE eller ej.

 

Medicin og behandling i udlandet

Selvom antidopingreglerne er de samme internationalt, er det vidt forskelligt, hvilke stoffer der er i f.eks. medicin i de enkelte lande. Bl.a. kan medicin med samme navn have forskelligt indhold fra land til land.

 

Derfor er det vigtigt, at du i det land, du har fået behandling og medicin, undersøger, om din behandling og medicin er tilladt eller forbudt.

 

Læs mere om medicin i udlandet

Kosttilskud og naturlægemidler

Om et kosttilskud er tilladt eller forbudt i henhold til antidopingreglerne afhænger af indholdet i det enkelte kosttilskud eller naturlægemidlet.

 

Du kan ikke undersøge, om et kosttilskud eller naturlægemiddel indeholder forbudte stoffer, på samme måde, som du kan undersøge din medicin. Du skal søge på de enkelte indholdsstoffer og eventuelle synonymer. Eller du kan mindske risikoen for forurenede kosttilskud ved at benytte kosttilskud og naturlægemidler, der er godkendt gennem kvalitets- og certificeringsprogrammer.

 

Vær opmærksom på, at der i kosttilskud og naturlægemidler er risiko for, at indholdet er forurenet med forbudte stoffer.

 

Læs mere om kosttilskud og naturlægemidler

Priorieret testgruppe og whereabouts

Du skal indberette whereabouts, hvis du er en del af en prioriteret testgruppe (RTP – Registrered Testing Pool) i regi af Anti Doping Danmark eller dit internationale specialforbund.

 

Hvis du er en del af en prioriteret testgruppe hos enten Anti Doping Danmark eller dit internationale specialforbund, får du direkte besked. Dvs. at du ikke skal indberette whereabouts, med mindre du får direkte besked.

 

Læs mere om prioriteret testgruppe i Anti Doping Danmark

 

Hvis du er en del af dit internationale specialforbunds prioriterede testgruppe, får du direkte besked af forbundet. De informerer også om de specifikke krav, systemer mv., som de benytter til f.eks. whereabouts.

Dopingkontrol

Hvis du bliver indkaldt til dopingkontrol, sker prøveafgivelsen efter en fastsat procedure.

 

Du kan møde tre forskellige typer af dopingprøver, hvis du bliver udtaget til dopingkontrol:

 • Urinprøve
 • Blodprøve
 • Blodprik (dried blood spot)

Læs mere om proceduren ved dopingkontrol

Dopingsag

Hvis du får en positiv dopingprøve eller på anden måde er mistænkt for at overtræde antidopingreglerne, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag.

 

Herefter vil du blive kontaktet af Anti Doping Danmark, og Anti Doping Danmark vil forsøge at afdække sagen.

 

Du kan blive midlertidigt udelukket fra at træne og konkurrere, når en dopingsag bliver oprettet. Det afhænger af en række faktorer såsom stoftypen, du er testet positiv for. Du har også selv mulighed for at igangsætte en midlertidig udelukkelse. Du kan få rådgivning om reglerne fra Anti Doping Danmark. Tiden, du er midlertidigt udelukket, bliver fraregnet den samlede eventuelle udelukkelse, du får.

 

Det er Anti Doping Danmarks opgave at forsøge at afdække så mange aspekter af sagen som muligt, inden den bliver sendt til afgørelse i Dopingnævnet. Anti Doping Danmark træffer ikke afgørelse i dopingsager vedrørende de nationale antidopingregler. I forbindelse med afgørelsen i Dopingnævnet får du mulighed for at blive hørt. Du kan ligeledes efter afgørelsen appellere denne, hvis du ønsker det.

 

Konsekvenser ved overtrædelse af antidopingreglerne kan være:

 • Udelukkelse fra træning og konkurrence
 • Tab af resultater

Læs om detaljerne i proceduren ved en dopingsag

 

Læs mere om Dopingnævnet

 

Udelukket efter dopingsanktion

Hvis du er udelukket som følge af en dopingsanktion, må du ikke træne eller konkurrere i regi af en klub, forening, forbund mv. under Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, og andre organisationer, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

Du bliver registreret i Dopingregistret, mens din sanktion er i gang. 

 

Læs mere om udelukkelse som følge af en dopingsanktion

Udelukket træner eller andet støttepersonale

Du må som idrætsudøver ikke samarbejde med støttepersonale, f.eks. træner, holdleder, sundhedspersonale, der er udelukket som følge af overtrædelse af antidopingreglerne. Dette er en overtrædelse af antidopingreglerne.

Stop doping: Indberet viden eller mistanke om doping

Har du viden eller mistanke om brug eller distribution af dopingstoffer, kan du altid benytte Anti Doping Danmarks indberetningssystem Stop Doping til at give din viden videre.

 

Det er muligt at være anonym, og du kan indberette via Stop Doping.

E-læring

Hvis du vil teste, om du har din basisviden om antidopingreglerne, kan du gennemføre Anti Doping Danmarks e-læring for konkurrenceudøvere: Antidoping 1 – konkurrenceidræt

 

E-læringsprogrammet gennemgår de grundlæggende elementer, du som idrætsudøver skal være opmærksom på, og programmet tester din viden.

Kontakt

Foto af Thomas Cunliffe-Brock

Ansvarlig for forebyggelse af og information om doping i den organiserede idræt - herunder undervisning og udvikling af undervisningsmateriale.

Scan QR-koden, og send dine oplysninger via sikker sms til EliteSupport.