Information for fitnessmedlemmer

Dette afsnit er målrettet personer, der træner i et fitnesscenter.

Træner du fitness og styrketræning, træner du måske i et fitnesscenter, som samarbejder med Anti Doping Danmark.

 

I centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan du møde Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter, der besøger centrene med henblik på at rådgive og tale med såvel personale som fitnessmedlemmer, ligesom de i visse tilfælde udtager personer til dopingkontrol.

 

I omegnen af 50 % af landets kommercielle fitnesscentre, der dækker i omegnen af 80 % af medlemmerne i de kommercielle fitnesscentre, samarbejder med Anti Doping Danmark. Landets foreningsbaserede fitnesscentre samarbejder med Anti Doping Danmark gennem medlemskab af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt. 

 

Mit fitnesscenter samarbejder med Anti Doping Danmark - hvad betyder det for mig?

Når dit fitnesscenter samarbejder med Anti Doping Danmark, betyder det, at centret har taget stilling vedrørende doping. Dvs. at centret ønsker at forebygge og bekæmpe brug af doping i sit træningsmiljø. 

 

Det betyder også, at du kan møde Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter i fitnesscentret. 

 

Anti Doping Danmark gennemfører målrettet dopingkontrol. Det betyder, at de indkalder personer, de mistænker kan have taget forbudte dopingstoffer. Ved cirka ét ud af fem besøg finder Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter det relevant at indkalde personer til dopingkontrol. 

 

Hvis fitnesskonsulenterne finder det relevant at indkalde dig til dopingkontrol i fitnesscentret, er du forpligtet til at medvirke til dopingkontrol. Hvis ikke du medvirker, behandler Anti Doping Danmark og centret det som en positiv dopingprøve. Du er forpligtet til at medvirke, hvis du er i centret, uanset om du er medlem, ansat, frivillig eller lignende.

Hvornår kan jeg møde Anti Doping Danmark i fitnesscentret?

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter kommer altid uanmeldt til fitnesscentret. Dvs. at hverken medlemmer eller fitnesscentrets personale ved, hvornår fitnesskonsulenterne kommer forbi.

 

Hvis et fitnesscenter oplever, at det vil være gavnligt at få besøg af en fitnesskonsulent, kan de altid kontakte Anti Doping Danmark. Men det præcise tidspunkt for besøget kender de ikke. 

Hvorfor er brug af doping forbudt i nogle fitnesscentre?

Fordi fitnesscentret ønsker et sundt træningsmiljø uden brug af doping. 

 

Kommercielle fitnesscentre har mulighed for at indgå en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, hvis de ønsker at forebygge og bekæmpe brug af forbudte dopingstoffer i deres center. Det er frivilligt, om centrene ønsker at samarbejde med Anti Doping Danmark. 

 

Brug af doping i den organiserede idræt under Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt er forbudt. Derfor er brug af doping forbudt i alle foreningsbaserede fitnesscentre, der er medlem af idrætsorganisationerne. Alle foreningsbaserede fitnesscentre, der er medlem af en af de tre organisationer, samarbejder derfor automatisk med Anti Doping Danmark.

 

Dopingstoffer i regi af kommerciel fitness dækker over stoffer, der er ulovlige i henhold til Lov om forbud mod visse dopingmidler. Dopingstoffer i regi af idrætsorganisationerne dækker over stoffer, der er forbudte i henhold til Dopinglisten

Hvilke dopingstoffer er forbudte at bruge i fitnesscentre?

Lov om forbud mod visse dopingmidler definerer, hvilke stoffer der er forbudt at bruge i regi af kommercielle fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark. I forbindelse med dopingkontrol er det de stoffer, der analyseres for.

 

I foreningsbaserede fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt, analyseres dopingprøver som udgangspunkt for stoffer, der er omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler, men Anti Doping Danmark har i henhold til De nationale antidopingregler og Dopingreglement for motionsidræt mulighed for at teste for alle stoffer på Dopinglisten.

 

Se oversigten over, hvilke stoffer der er omfattet af Lov om forbund mod visse dopingmidler

Hvem kan blive indkaldt til dopingkontrol i fitnesscentret?

Alle medlemmer, ansatte og frivillige i et fitnesscenter, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan blive indkaldt til dopingkontrol, når de er i fitnesscentret. 

 

Men Anti Doping Danmark gennemfører målrettet dopingkontrol. Dette betyder, at Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter alene indkalder personer, de vurderer kan have taget forbudte dopingstoffer. 

 

Det er altid Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter, der beslutter, om de ønsker at indkalde personer til dopingkontrol, og hvem de evt. ønsker at indkalde. 

Hvem beslutter, hvem der bliver udtaget til dopingkontrol?

Det er til enhver tid Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter på besøg i centret, som beslutter, om der er personer, de ønsker at udtage til kontrol, og de bestemmer, hvem de indkalder til dopingkontrol. 

 

Ved cirka ét ud af fem besøg i fitnesscentre indkalder Anti Doping Danmarks fitnesscentre medlemmer til dopingkontrol. 

 

Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter gennemfører målrettet dopingkontrol. Det betyder, at de indkalder personer, de har en mistanke om kan have taget forbudte dopingstoffer. 

Hvad sker der, hvis jeg ikke vil medvirke til dopingkontrol i mit fitnesscenter?

Hvis du undlader at medvirke ved en dopingkontrol, som du er indkaldt til af en fitnesskonsulent fra Anti Doping Danmark, gælder som udgangspunkt de samme regler, som hvis du tester positiv for brug af doping. Dvs. at der bliver oprettet en dopingsag.

 

Læs mere om proceduren for en dopingsag

Hvad sker der, hvis jeg tester positiv for doping?

Du tester positiv for doping, hvis i regi af et kommercielt fitnesscenter, afgiver en dopingprøve, der afslører stoffer, som fremgår af Lov om forbud mod visse dopingmidler, og du ikke dokumenteret har medicinsk behov for at bruge stofferne.

 

Du tester positiv for doping, hvis du i regi af et foreningsbaseret fitnesscenter afgiver en dopingprøve, der afslører stoffer, der fremgår af Dopinglisten, og du ikke dokumenteret har medicinsk behov for at bruge stofferne. 

 

Hvis du tester positiv for brug af doping, opretter Anti Doping Danmark en dopingsag.

 

Læs mere om proceduren for en dopingsag

 

Når Anti Doping Danmark har tilføjet al tilgængelig og relevant information til sagen, sender Anti Doping Danmark sagen videre til afgørelse i det fitnesscenter/den kæde, hvor dopingkontrollen blev foretaget, hvis du er medlem af et kommercielt fitnesscenter. Hvis du er medlem af et foreningsbaseret center går sagen til afgørelse i Motionsdopingnævnet.

 

Positive dopingsager i fitnesscentre sanktioneres som udgangspunkt med to års udelukkelse fra de fitnesscentre, som Anti Doping Danmark samarbejder med, samt fire års udelukkelse fra idræt i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. Du bliver ligeledes registreret i Dopingregistret i den periode, sanktionen gælder.

Hvordan foregår en dopingkontrol?

Dopingkontrol foregår med urinprøve efter procedurer godkendt af det internationale antidopingagentur, WADA. 

 

Læs en gennemgang af hele dopingkontrolproceduren, hvor der også er en video af proceduren

Hvor længe bliver man udelukket fra fitnesstræning ved en dopingsag?

Får du en dopingsag i et fitnesscenter, bliver du som udgangspunkt udelukket i to år fra træning i fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, samt op til fire års udelukkelse fra al idræt i regi af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. 

 

Du bliver registreret i Dopingregistret, mens du er udelukket. 

Jeg har en sanktion i ét fitnesscenter. Må jeg melde mig ind i et andet?

Nej og ja. 

 

Du må ikke melde dig ind i et andet fitnesscenter, som samarbejder med Anti Doping Danmark, mens du er udelukket. Du må heller ikke melde dig ind i en idrætsforening, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt. 

 

Men der er ingen regler for at træne i et fitnesscenter, som ikke samarbejder med Anti Doping Danmark, mens du er udelukket. 

Hvilke centre samarbejder med Anti Doping Danmark om at forebygge og bekæmpe brug af doping?

Det er frivilligt for landets kommercielle fitnesscentre, om de ønsker at samarbejde med Anti Doping Danmark om antidoping. 

 

Ifølge lovgivningen skal alle kommercielle fitnesscentre med et lovpligtigt skilt fortælle, om de samarbejder med Anti Doping Danmark eller ej. Skiltet skal sidde i indgangspartiet til centret, hvor du kan se, om dit lokale center samarbejder med Anti Doping Danmark eller ej

 

Du kan også finde en oversigt over de centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark på Anti Doping Danmarks underside om samarbejde med fitnesscentre.

 

Alle foreningsbaserede fitnesscentre, som er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt samarbejder automatisk med Anti Doping Danmark. 

 

Skilt i kommercielle fitnesscentre, som samarbejder med ADD

Skilt for centre, som samarbejder med ADDSkilt for centre, som samarbejder med ADD

 

Skilt i kommercielle fitnesscentre, som ikke samarbejder med ADD

Skilt i centre, som ikke samarbejder med ADD

Der er medlemmer i mit fitnesscenter, som doper sig. Hvem kan jeg kontakte med min information?

Har du viden eller mistanke om brug af doping i dit fitnesscenter, kan du altid indberette dette til Anti Doping Danmarks indberetningssystem.

 

Det er muligt at være anonym, hvis du ønsker. Guide til indberetning finder du på hjemmesiden.

 

Du kan også overveje at tage dialog med centrets ansatte om din viden eller mistanke. 

Jeg tager dopingstoffer og har brug for rådgivning om at stoppe. Hvad gør jeg?

Du har altid mulighed for at søge rådgivning på Anti Doping Danmarks rådgivningstelefon, der er åben alle hverdage kl. 9.00-11.30. Ring på +45 70 25 71 12. Du bestemmer selv, om du ønsker at oplyse navn mv. Anti Doping Danmark behandler din henvendelse fortroligt.

 

Anti Doping Danmark har tilknyttet en læge med mange års erfaring inden for antidopingområdet, som du kan tale med. 

 

Oplever du bivirkninger, kan du kontakte din praktiserende læge. Der er ikke et decideret behandlingstilbud til dopingbrugere i Danmark pt. Derfor skal du henvises til de rette specialer i sundhedsvæsnet for behandling af eventuelle bivirkninger. Dette skal ske gennem din egen læge. 

 

Betro dig gerne til en pårørende, du kan tale med i processen, og som kan hjælpe med opbakning til at stoppe med dopingstofferne.

 

Det er ikke ualmindeligt at opleve afhængighed af dopingstoffer forstået som en længsel efter stofferne og den virkning, de har på kroppen. Vær opmærksom på, at du oplever ændringer af og i kroppen, når du stopper med brug af dopingstoffer.

 

Undgå at eksperimentere med selvmedicinering, da det indebærer risiko for, at dit hormonelle system bliver påvirket yderligere. 

 

Hav tålmodighed, og giv kroppen tid og ro. Tal meget gerne med din praktiserende læge, eller kontakt Anti Doping Danmark på rådgivningstelefonen.

Hvilken information står der i Dopingregistret?

Dopingregistret er et register over personer, der har en igangværende dopingsanktion. 

 

Dopingregistret fortæller ved opslag i systemet alene, om personen har en igangværende dopingsanktion. Der er ingen oplysninger om, f.eks. hvad en person er sanktioneret for, eller om personen tidligere har haft en sanktion. 

 

Ledere af fitnesscentre samt foreningsansvarlige i centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark kan få adgang til Dopingregistret for at kunne tjekke op på medlemmer.

 

Anti Doping Danmark skal godkende alle, som ønsker at få adgang til at kunne slå op i Dopingregistret, og opslag sker ved brug af MitID eller NemID, så Anti Doping Danmark registrerer, hvem de slår op, med henblik på at forhindre misbrug. 

 

For at slå en person op i Dopingregistret, skal man have CPR-nummeret på den pågældende person. Det er ikke muligt at finde CPR-numre eller kombinere CPR-numre til navne i Dopingregistret.dk. Efter dopingsanktionens udløbsdato slettes al information om den enkelte i registret.

Rådgivning

Kontakt Anti Doping Danmark for rådgivning på telefon +45 70 25 71 12.

 

Telefonen er åben alle hverdage kl. 9.00-11.30.