Information for fitnesscentre

Dette afsnit er målrettet ejere eller centerledere i fitnesscentre.

Anti Doping Danmark samarbejder med fitnesscentre om forebyggelse og bekæmpelse af fitnessdoping. 

 

For kommercielle fitnesscentre er det frivilligt, om de ønsker en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark. Pt. har i omegnen af 50 % af de kommercielle centre en samarbejdsaftale, og centrene dækker i omegnen af 80 % af medlemmerne i de kommercielle centre.

 

En samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark indeholder bl.a. rådgivning, besøg af Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter og eventuel dopingkontrol.

 

Prisen for en samarbejdsaftaler er 3.500 kroner årligt alt inklusive. Dvs. at der ikke kommer merudgifter ved besøg og dopingkontrol. 

 

Foreningsbaserede fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt, og medlemmer af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) har automatisk samarbejde med ADD. 

 

Læs mere samarbejdsaftaler med Anti Doping Danmark og indsatsen mod fitnessdoping

Hvad betyder samarbejde med Anti Doping Danmark for medlemmer af centret?

At medlemmerne træner i et fitnesscenter, som har taget stilling til doping, og at centret arbejder for et sundt træningsmiljø uden brug af doping. 

 

Det betyder også kan medlemmerne også møde Anti Doping Danmark, når Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter er på besøg i fitnesscentret.

 

At Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter kommer forbi betyder ikke, at der er et konkret dopingproblem eller mistanke om det. Besøg er et vigtigt forebyggende element. Et besøg af Anti Doping Danmark er heller ikke ensbetydende med, at nogen skal udtages til dopingkontrol. Ved cirka hvert femte besøg i fitnesscentre gennemfører ADD dopingkontrol.

 

Men alle medlemmer samt personale og frivillige i fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark kan blive indkaldt til dopingkontrol, hvis Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter vurderer, at der er relevante personer at indkalde til dopingkontrol. Anti Doping Danmark gennemfører målrettet dopingkontrol, hvilket betyder, at Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter kun indkalder personer, de vurderer kan have taget forbudte dopingstoffer. 

 

Læs mere om information til fitnessmedlemmer

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil have besøg af Anti Doping Danmark?

Fitnesscentre er altid velkomne til kontakte Anti Doping Danmark. For centre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan organisationen bistå med rådgivning om forebyggelse af brug af doping blandt medlemmerne, og Anti Doping Danmark har mulighed for at høre, om der er behov for, at fitnesskonsulenter kigger forbi til et besøg.

 

Har centret behov for besøg, f.eks. fordi der er medlemmer, som er ved at udvikle en usund træningskultur med brug af doping, eller fordi det er længe siden, at Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter har været forbi, er det vigtigt at kontakte Anti Doping Danmark for at høre nærmere. Herefter kan Anti Doping Danmark planlægge at komme forbi centret. Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter kommer altid uanmeldt til centret. 

 

Det er vigtigt for Anti Doping Danmark at have en god dialog med fitnesscentrene, som har det bedste indblik i, hvordan medlemssammensætningen og kulturen er i det enkelte fitnesscenter. 

 

Samarbejder dit center ikke med Anti Doping Danmark, kan du læse mere om samarbejde med Anti Doping Danmark

Hvor kan jeg få rådgivning om, hvordan centret forebygger brug af doping?

Fitnesscentre, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan altid hente rådgivning om forebyggelse af doping i centret hos Anti Doping Danmark. 

 

Kontakt forebyggelseskonsulent Kasper Skat Lundgaard Krøll på klk@antidoping.dk eller +45 20 65 95 58 for rådgivning. 

Skal fitnesscentret skilte med, om det samarbejder med Anti Doping Danmark?

Det er i henhold til Lov om fremme af integritet i idrætten lovpligtigt for kommercielle fitnesscentre i Danmark at skilte med, hvorvidt de har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark - den såkaldte mærkningsordning. 

 

Skiltning skal ske med de lovpligtige klistermærker, som kan rekvireres gratis hos Anti Doping Danmark på e-mail kontakt@antidoping.dk.

 

Foreningsbaserede fitnesscentre, der er medlem af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt har automatisk samarbejde med Anti Doping Danmark. Disse centre skal ikke skilte i henhold til mærkningsordningen, men kan, hvis de ønsker det, rekvirere et skilt, der fortæller, at centret samarbejder med Anti Doping Danmark. Bestil skiltet ved at kontakte Anti Doping Danmark på gik@antidoping.dk.

Hvad kan fitnesscentret selv gøre for at forebygge brug af doping?

Som ansat eller frivillig i et fitnesscenter (f.eks. centerleder, receptionist eller instruktør) er der en del, du kan gøre for at skabe et sundt og dopingfrit træningsmiljø.

 

Her er nogle konkrete bud:

  • Vær opmærksom på de unge i fitnesscentret. Hvordan træner de, og hvordan er deres adfærd i forhold til træningen? Er deres træning eksempelvis ustruktureret eller bærer præg af et ekstremt fokus på store muskler og sixpack, kan det være relevant at tage en snak med dem om sund træning.

  • Tag dialogen med de unge, og tilbyd eventuelt vejledning i korrekt udførsel af øvelser og hjælp til træningsplanlægning ved at sætte realistiske mål. Mange unge ønsker at blive bedre og vil gerne modtage input.

  • Vær opmærksom på din egen udstråling, adfærd og retorik. Som ansat eller frivillig i det pågældende center er du en vigtig rollemodel for de unge og med til at skabe kulturen i centret.

  • Tal oftere om, hvad kroppen kan og hvordan den kan udfordres yderligere i træningen i stedet for kroppens udseende og store muskler.

  • Oplever du medlemmer med uhensigtsmæssig adfærd relateret til doping, så kontakt Anti Doping Danmark, og tag dialogen om, hvad du oplever, hvorefter Anti Doping Danmark eventuelt kan planlægge et besøg i centret.

Hvilke forpligtelser har mit center, når det samarbejder med Anti Doping Danmark?

Fitnesscentre, herunder de ansatte/frivillige, har nogle forpligtelser og opgaver relateret til samarbejdet med Anti Doping Danmark.

 

Først og fremmest har fitnesscentret et ansvar for at forsøge at skabe et sundt og trygt træningsmiljø i det daglige. Derudover kan der være nogle helt konkrete opgaver relateret til samarbejdet med Anti Doping Danmark:

  • Sikre at medlemmerne er orienteret om samarbejdet og at de er forpligtet til at medvirke ved dopingkontrol, hvis de indkaldes til dette.

  • Agere samarbejdsvilligt overfor Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter og løbende orientere om fitnesscentrets behov for besøg.

  • Bistå med identificering af medlemmer, som ikke ønsker at oplyse identitet efter indkaldelse til dopingkontrol.

  • Bistå med hjælp til at finde et lokale, hvor en eventuel dopingkontrol kan udføres.

Hvad gør jeg, hvis jeg mistænker, at et medlem bruger doping?

Du er altid velkommen til at kontakte Anti Doping Danmarks sekretariat på telefon +45 72 240 240 eller kontakt@antidoping.dk.

 

Her kan du tale med Anti Doping Danmark om, hvad der er behov i situationen i dit center. Anti Doping Danmark kan sørge for, at centret får besøg af en fitnesskonsulent. Besøget kan have en forebyggende effekt, men det giver også mulighed for, at fitnesskonsulenten kan vurdere medlemmet og eventuelt gennemføre dopingkontrol. Anti Doping Danmark kan også give redskaber til, hvordan du eventuelt kan tale med medlemmer om doping.

 

Har du talt med dit medlem om doping, og har medlemmet behov for rådgivning om f.eks., hvordan vedkommende kan få hjælp til at stoppe med doping, kan du henvise til Anti Doping Danmarks rådgivningstelefon. Medlemmet kan ringe på +45 70 25 71 12 på alle hverdage kl. 9.00-11.30.

Indberet viden om doping

Har du mistanke om eller kendskab til brug eller distribution af dopingstoffer, kan du indberette viden Anti Doping Danmark.

 

Du kan indberette via indberetningssystemet online eller via appen Stop Doping. Det er muligt at være anonym.

 

Er du ansvarlig eller personale i et fitnesscenter, som samarbejder med Anti Doping Danmark, kan du også kontakte Anti Doping Danmarks koordinator på fitnessområdet for at få besøg af Anti Doping Danmarks fitnesskonsulenter i fitnesscentret eller rådgivning. Kontakt Gitte Knudsgaard på e-mail gik@antidoping.dk eller telefon +45 72 240 240.

Hvordan får jeg adgang til Dopingregistret?

Som person med ansvarsfunktion i et fitnesscenter - f.eks. centerleder eller foreningsansvarlig - kan du få adgang til at slå op i Dopingregistret. 

 

Anti Doping Danmark skal godkende alle, som ønsker at få adgang til Dopingregistret. Opslag sker ved brug af MitID og NemID, og Anti Doping Danmark registrerer alle opslag med henblik på at forhindre misbrug af systemet.  

 

For at slå op i Dopingregistret skal du bruge medlemmet eller den ansattes CPR-nummer.

 

Det er kun muligt at se, om personen har en igangværende dopingsanktion. Der er ingen information om, hvad personen eventuelt er testet positiv for, eller om personen tidligere har haft en dopingsanktion. 

 

Læs guide til Dopingregistret

Kontakt