Respekt og øget selvfølelse

Ønske om at forme kroppen

I forbindelse med en række undersøgelser foretaget af Danmarks Idræts-Forbund (DIF), De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Cykel-Union samt af deltagere af Copenhagen Marathon i 1999 og en række brugere af fitness- og motionscentre rundt om i landet, har man spurgt de der dopede sig om hvorfor.

Deres svar bredte sig over et bredt spekter, men nøglemotiverne var ønsket om at kunne forme kroppen på en bestemt måde, og herved opnå andres respekt, fysisk attraktivitet samt øget selvfølelse og selvtillid.

Læs om undersøgelserne i Hvidbogen