Farmakologisk revolution

Brugen af dopingmidler ændredes i 60'erne

I 1960’erne ændredes anvendelsen i brugen af dopingmidler i sport. Samtidig med det politiske, økonomiske og militære kapløb mellem supermagterne USA og Sovjetunionen udspillede der sig også en kamp på sportsarenaerne. Toppræstationer kunne anvendes i promoveringen af et bestemt politisk system.

Resultaterne var ikke længere kun af interesse for det enkelte hold eller den enkelte sportsmand, men for en hel nation. Denne forklaring står dog ikke alene. Flere forskere påpeger, at 60’ernes mere liberale holdning til at prøve og over en længere periode anvende forskellige stoffer også har haft indflydelse på den sportslige verden.

En tredje forklaring på udviklingen begrundes i det, der siden hen er blevet kaldt for den ”farmakologiske revolution”. Medicinalindustrien udviklede stadig flere virkningsfulde og stort set bivirkningsfrie medikamenter. Selv om disse ofte var udviklet til behandlingen af syge, besad de også en række effekter som var eftertragtet indenfor sportsverdenen.