Undersøgelserne

Tre danske undersøgelser har vist, at doping er mest udbredt i motions- og fitnesscentre og i elitesporten.

Undersøgelserne viser, at det generelt er meget få, der benytter doping. Dette baseres på undersøgelser foretaget blandt eliteidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), brugere af motions- og fitnesscentre, gymnaster fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og deltagere i Copenhagen Marathon 1999. Faktisk giver kun 0.6% af deltagerne udtryk for personligt at have nogen som helst erfaringer med doping, og kun 0.3% af deltagerne har anvendt muskelopbyggende hormoner.

Men indenfor enkelte områder virker doping alligevel udbredt. 3% af brugerne i motions- og fitnesscentrene giver udtryk for selv at bruge eller have brugt anabole steroider. Hvis man kun kigger på de mandlige brugere af centrene, udgør andelen af dopingmisbrugere 5%. Ifølge Danmarks Cykel Unions (DCU's) undersøgelse af sine medlemmers erfaring med doping har 10% forsøgt og prøvet dopingmidler i en eller anden form - hovedsageligt stimulerende stoffer.

I forbindelse med ovenstående undersøgelser spurgte man deltagerne, om de kendte nogle, som benyttede doping. I fitness- og motionscentrene svarede 20% af de adspurgte, at de personligt kender nogen, der anvender dopingmidler, mens ca. 20% af marathonløberne og gymnasterne fra DGI svarede, at de enten havde kendskab til eller havde mistanke til nogen, som brugte doping. Stofferne er tilsyneladende ikke svære at få fat på. I hvert tilfælde mente 25%, at det var muligt for dem at skaffe de dopingmidler, de ønskede, på mindre end tre dage.

 

Læs mere om undersøgelserne i Hvidbogen.