Profil af den typiske dopingmisbruger

Mænd i motions- og fitnesscentre og cykelryttere er dem med mest dopingerfaring.

Hvis man skal fremhæve nogle generelle træk på tværs af alle undersøgelserne, er det, at dopingbrugere ofte er:

 • Mænd
 • I motions- og fitnesscentre samt blandt cykelryttere
 • Blandt eliteidrætsudøvere inden for idrætsgrene, som stiller krav til styrke
 • Motions- og idrætsaktive, der dyrker idræt fem gange om ugen eller derover
 • Motions- og idrætsaktive, der bruger andre præstationsfremmende midler som har:
  - Erfaring med dopingmidler
  - På et tidspunkt er blevet tilbudt dopingmidler
  - Har viden om, hvor dopingmidler kan skaffes

Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem deltagernes alder og uddannelse og brugen af samt kendskabet til doping. Det lader til at personer, hvis højeste uddannelse er folkeskolen eller en erhvervsfaglig uddannelse, har et større forbrug af anabole steroider end folk med en gymnasial eller uddannelse.

Det er til gengæld ikke muligt at se en tydelig sammenhæng mellem hvor deltagerne bor og deres brug af og holdning til doping.

 

Flere oplysninger se Hvidbogen.