Bestyrelse

Anti Doping Danmarks bestyrelsesmedlemmer beskikkes for en fireårig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Bestyrelsen består af:

  • Formand Leif Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget (2023-2026, genudpeget af kulturministeren)

  • Bente Skovgaard Kristensen, direktør, Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune (2021-2024, udpeget af kulturministeren)

  • Henriette Engel Brøns, økonom og leder af økonomifunktionen i Diagnostisk Center på Rigshospitalet (2023-2026, udpeget af kulturministeren)

  • Henrik Puggaard, advokat og partner, Kammeradvokaten/Poul Smith (2021-2024, udpeget af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark)

  • Lars Pedersen, ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor, Bispebjerg Universitetshospital (2021-2024, udpeget af kulturministeren)

  • Ditte Roth Hulgaard, overlæge, ph.d og klinisk lektor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (2023-2026, udpeget af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt)

Medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse modtager et årligt honorar for at sidde i bestyrelsen. Honoraret fremgår af Kulturministeriets hjemmeside.

Kommende bestyrelsesmøder

30. maj 2024

 

16. september 2024

 

7. november 2024

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende en mail til kontakt@antidoping.dk. Skriv "Til bestyrelsen" i emnefeltet.