Bestyrelse

Anti Doping Danmarks bestyrelsesmedlemmer beskikkes for en fireårig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Bestyrelsen består af:

  • Formand Leif Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget (2019-2022, udpeget af kulturministeren)

  • Poul Gade, advokat, Bech-Bruun (2015-2018 og 2019-2022, udpeget af kulturministeren)

  • Berit Puggaard, associate director, TNS Gallup (2015-2016 og 2017-2020, udpeget af kulturministeren)

  • Kim Dalhoff, professor, overlæge, dr.med., Bispebjerg Universitetshospital (2015-2016 og 2017-2020, udpeget af kulturministeren)

  • Ditte Okholm-Naut, direktør i GymDanmark (2019-2022, udpeget af DIF, DGI og Firmaidrætten)

  • Marie Overbye, lecturer, ph.d., University of Stirling (2015-2016 og 2017-2020, udpeget af DIF og Team Danmark) 

Medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse modtager et årligt honorar for at sidde i bestyrelsen. Honoraret fremgår af Kulturministeriets hjemmeside.