Bestyrelse

Anti Doping Danmarks bestyrelsesmedlemmer beskikkes for en fireårig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Bestyrelsen består af:

  • Formand Leif Mikkelsen, tidligere medlem af Folketinget (2019-2022, udpeget af kulturministeren)

  • Bente Skovgaard Kristensen, direktør, Børne-, kultur- og idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune (2021-2024, udpeget af kulturministeren)

  • Ditte Okholm-Naut, direktør i GymDanmark (2019-2022, udpeget af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt)

  • Henrik Puggaard, advokat og partner, Kammeradvokaten/Poul Smith (2021-2024, udpeget af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark)

  • Lars Pedersen, overlæge og klinisk lektor, Bispebjerg Universitetshospital (2021-2024, udpeget af kulturministeren)

  • Poul Gade, advokat, Bech-Bruun (2015-2018 og 2019-2022, genudpeget af kulturministeren)

Medlemmer af Anti Doping Danmarks bestyrelse modtager et årligt honorar for at sidde i bestyrelsen. Honoraret fremgår af Kulturministeriets hjemmeside.

Kommende bestyrelsesmøde

6. februar 2023

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen ved at sende en mail til kontakt@antidoping.dk. Skriv "Til bestyrelsen" i emnefeltet.