Organisation

Anti Doping Danmark (ADD) bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks personer, hvoraf fire er udpeget af kulturministeren, mens ét medlem er udpeget af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, og ét medlem er udpeget af Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark.

 

Direktøren for ADD varetager den daglige ledelse af sekretariatet med assistance fra vicedirektøren. ADD’s faste medarbejdere har til huse i Idrættens Hus i Brøndby.

 

Ud over de ansatte i sekretariatet har ADD cirka 40 dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter ansat på deltid eller timebasis.

Anti Doping Danmarks organisation

Oversigt over ADD's organisering

TUE-udvalg

Udøvere med lidelser, som kræver medicinsk behandling med præparater eller metoder, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, kan søge medicinsk dispensation – en såkaldt TUE.

 

ADD har et TUE-udvalg bestående af speciallæger inden for forskellige medicinske specialer, der vurderer ansøgninger om medicinsk dispensation. Udvalget består af fire læger, hvor ét af medlemmerne fungerer som formand. Medlemmerne er valgt bl.a. på baggrund af deres medicinske specialer, så TUE-udvalget repræsenterer de kompetencer, der skal til for at vurdere ansøgningerne om medicinsk dispensation (TUE).

 

TUE-udvalget træffer afgørelse om ansøgninger i henhold til WADA-standarden International Standard for Therapeutic Use Exemptions. Formanden træffer afgørelse i tvivlstilfælde.

 

TUE-udvalget består af:

  • Steen Bonnema (formand), endokrinolog
  • Hans Gad Johansen, ortopædkirurg
  • Kasper Eibye, lungemediciner
  • Danny Reving, psykiater

TUE-udvalget kan kontaktes via:

Foto af Trine Skov Møgelvang

Ansvarlig for planlægning af kontrol i den organiserede konkurrenceidræt og koordinering med kontrollanter.

Ansvarlig for administration af medicinske dispensationer (TUE).

Forskningsudvalg

ADD's forskningsudvalg har til formål at initiere, koordinere og støtte forskning inden for antidopingområdet.

 

ADD’s forskningsmidler udgør i omegnen af 1 million kroner årligt. Midlerne fordeles til forskningsprojekter inden for specifikt beskrevne antidopingområder, der vælges fra år til år, samt gennem en åben pulje, hvor alle kan søge.

 

ADD’s forskningsudvalg består af repræsentanter fra sekretariatet og bestyrelsen.

 

Læs om ADD’s forskningsmidler og find referater fra forskningsudvalgets møder

 

Forskningsudvalget kan kontaktes via:

Foto af Jakob Mørkeberg

Ansvarlig for ADD's videnskabelige arbejde. Håndterer prioriteret testgruppe og varetager prioritering i kontrolindsatsen i konkurrenceidrætten.

Formand for ADD's forskningsudvalg.