Whistleblowerfunktion mod uacceptabel adfærd i eliteidrætten nu i luften 

 

Anti Doping Danmark har nu åbnet for funktionen EliteSupport, hvor aktører i eliteidrætten kan indberette uacceptabel adfærd. Efter en række sager i eliteidrætten blev der vedtaget en ny eliteidrætslov i 2021, hvor det blandt andet blev politisk bestemt, at der skulle oprettes en funktion, hvor Team Danmark-støttede eliteatleter, trænere og andre kunne henvende sig, hvis de oplever uacceptabel adfærd i forbindelse med deres aktiviteter i forbundsregi.

 

Efter input fra en lang række af idrættens aktører herunder atleterne besluttede Team Danmarks bestyrelse, at funktionen skulle placeres hos Anti Doping Danmark. ADD blev valgt, da de er uafhængige, og der dermed ikke kan opstå mistanke om interessekonflikter og inhabilitet, når de behandler henvendelser fra atleter og trænere. ADD beskæftiger sig allerede i dag med en række integritetsspørgsmål i idrætten, og de har både erfaringerne og kompetencerne til at varetage funktionen. 

 

”Vi er rigtig glade for nu med EliteSupport at tilbyde Team Danmark-atleterne trygt at kunne henvende sig og få en uvildig og objektiv vurdering og undersøgelse fra vores allerede veletablerede efterforskningsenhed, hvis de oplever uacceptabel adfærd som kan være i strid med konkurrenceidrættens etiske kodeks. Et uafhængigt sted at henvende sig er afgørende for atleternes tillid og lyst til at dele deres oplevelser. Vi ser derfor også frem til at bidrage med de erfaringer og kompetencer, vi i Anti Doping Danmark har bygget op over mange år i arbejdet med integritetsmæssige spørgsmål i idrætten”, siger direktør i Anti Doping Danmark, Kim Højgaard Ravn, om arbejdet med whistleblowerfunktionen.

 

Funktionen skal tage imod henvendelser, afdække forløbet i den enkelte sag og vurdere, om det er en sag, der bør undersøges for uacceptabel adfærd efter det etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt eller i særligt grove tilfælde, der kan være strafbare, overdrages til politiet. Hvis der er tale om overtrædelser af det etiske kodeks, påbegynder Anti Doping Danmark en undersøgelse ud fra de procedurer, de i forvejen har for efterforskning. Efterfølgende skriver de en redegørelse til Team Danmarks bestyrelse, som herefter beslutter en eventuel sanktion.

 

Atleter og trænere fortjener de bedste rammer og tryghed i deres sportslige karriere. De giver alt, hvad de har og yder en enorm indsats, som vi alle begejstres over og inspireres af. I eliteidrætten er konkurrencen benhård, og der skal optimeres på alle parametre for at realisere drømmen om at blive den bedste. Det kræver nogle gange, at man tester grænser, men det skal naturligvis ske på en ansvarlig måde. Med den selvstændige funktion godt placeret i ADD er jeg glad for, at atleter og trænere nu har en mulighed for at gå et uafhængigt sted hen, hvis de oplever uacceptabel adfærd”, slutter direktør i Team Danmark, Peter Fabrin. 

 

Funktionen modtager henvendelser fra 1. juni 2023.

Hvem kan anvende EliteSupport?

Alle Team Danmark-støttede atleter og tilhørende stab, der oplever uacceptabel adfærd i forbundsregi

Hvem kan ikke anvende EliteSupport?

Alle der ikke er støttet af Team Danmark. Oplever man uacceptabel adfærd i anden idræt, kan man som hidtil henvende sig til de relevante instanser under de respektive idrætsorganisationer og forbund.

Hvis man som Team Danmark-støttet eliteatlet, træner eller andet ønsker at henvende sig vedrørende krænkende adfærd eller problemer med trivsel i forbundsregi, kan man anmelde på www.elite-support.dk eller på telefon 72 240 240. Telefonen er åben mandage og fredage 9.30-11.30 samt onsdage 17.00-19.00.