Skuffende nedsættelse af russisk straf

Straffen mod Rusland efter systematisk doping og manipulation af data blev nedsat fra fire til to år af CAS, den internationale voldgiftsret i sporten. ADD havde gerne set en stadfæstelse af de fire års udelukkelse

17.12.2020

 

Den internationale voldgiftsret i sporten, CAS, offentliggjorde i dag sin beslutning om Ruslands straf, efter at Rusland i årevis systematisk dopede udøvere, omgik antidopingsystemet og forfalskede data. Straffen blev nedsat fra fire års udelukkelse til to, og mindst lige så ærgerligt lempede CAS-panelet en række af specifikationerne i straffen.

 

”Jeg anerkender, at der trods den nedsatte straf er tale om en historisk kendelse, og at Rusland står til som nation at være udelukket fra en række store, vigtige idrætsevents. Men når det så er sagt, så er det meget skuffende, at CAS ikke har fundet, at WADA’s i mine øjne særdeles rimelige og proportionale straf på fire år stod mål med forseelserne,” siger direktør Michael Ask, Anti Doping Danmark:

 

”Rusland ikke blot brød reglerne. Da de fik muligheden for at rette op på skaden ved at bidrage til at udrede, hvad der var sket, benyttede de i stedet anledningen til at modarbejde antidopingsystemet og de rene udøveres mulighed for at konkurrere på fair vilkår, da de skærpede deres forseelser ved at manipulere data fra tusindvis af dopingprøver.”

 

 

Djævelen i detaljen: Krav til udøverne

ADD bemærker især, at der også i CAS’ afgørelse er en række lempelser i de konkrete specifikationer for, hvad sanktionen omfatter.

 

Bl.a. hæfter ADD sig ved, at omfanget af events, der er omfattet af sanktionen, er begrænset til de olympiske lege, de paralympiske lege og verdensmesterskaber, mens f.eks. Ungdoms-OL ikke længere er omfattet. Russiske regeringsrepræsentanter må ikke være til stede ved de omtalte arrangementer, men der er indlagt en række undtagelser, hvor bl.a. regeringsoverhoveder kan blive inviteret af værtsnationen.

 

Vigtigst i ADD’s perspektiv er dog lempelserne i forhold til de russiske udøvere. Her var i WADA’s kendelse lagt op til skærpede krav i forhold til dokumentation af at have været underlagt et troværdigt antidopingprogram for at kunne deltage i international idræt. Med dagens CAS-afgørelse er kravet alene, at udøverne ikke har en igangværende sanktion, og at de ikke må optræde med russisk flag på trøjen, samt at nationalhymnen ikke må afspilles.

 

”Når både danske og internationale udøvere stiller til start ved siden af russiske udøvere i startblokken er det vigtigere, hvem de står over for, og om den person har været og er underlagt og lever op til de samme antidopingkrav, som de selv gør. Hvorvidt der er et et russisk flag på trøjen, betyder mindre,” siger Michael Ask:

 

”I WADA’s kendelse var der lagt vægt på, at russiske udøvere skulle kunne dokumentere, at de indgik i et troværdigt antidopingprogram. Dette substantielle krav er desværre udeladt i den nye kendelse. Det synes jeg skulle have været fastholdt i respekt for de mange udøvere, der kæmper for og har en rimelig forventning og krav om at konkurrere i en ren idræt.”

 

 

Savner svar

Grundlæggende savner ADD en række mellemregninger for de lempelser, der er fundet i den nye kendelse fra CAS.

 

”Jeg ser frem til at læse ned i detaljerne i hele kendelsen. For i den offentliggjorte kendelse er det fortsat meget uklart, hvilke begrundelser der er lagt til grund for lempelserne. Hvad er de formildende omstændigheder?” spørger Michael Ask.

 

Læs CAS' afgørelse

Yderligere information