Konference: Fitnessdoping og folkesundhed

Bliv klogere på unge, mental sundhed, kropsidealer og fitnessdoping, når Anti Doping Danmark inviterer til konferencen ’Fitnessdoping og folkesundhed’ den 24.-25. oktober 2019.

16.09.2019

 

Præstationspres og kropsidealer er i høj grad på spil, når det gælder de unges hverdagsliv og trivsel i dag. I bestræbelserne på at leve op til forventninger til kroppen, kan fitnessdoping blive en metode til at opnå bestemte kropsidealer.

 

Anti Doping Danmark inviterer den 24.-25. oktober 2019 til konferencen ’Fitnessdoping og folkesundhed’, der går tæt på nogle af de aspekter, der er i spil blandt unge, når det gælder krop, træning og sundhed.

 

Konferencen vil belyse hvad kropsidealer betyder for unges trivsel, der præsenteres flere eksempler på forebyggende indsatser og også på, hvad der sker, hvis fitnessdoping bliver en del af træningen, og der bliver brug for behandling.

 

Konferencen henvender sig til såvel forskere som praktikere, der kommer i kontakt med unge eller voksne i sammenhænge, hvor krop og dopingstoffer er i spil. Det kan være tværprofessionelle i kommunernes ungeindsatser, f.eks. rusmiddelkonsulenter, SSP, PPR og sundhedsplejersker, lærere, men også idrætsledere, læger og andre, der kommer i kontakt med potentielle brugere eller misbrugere af fitnessdoping.

 

Temaerne for konkurrencen er:

  • Unge, kropsidealer, præstation og trivsel
  • Forebyggelse af dopingbrug
  • Fitnesskultur
  • Anabole steroider og lignende stoffer
  • Intervention – teori og praksis
  • Misbrug og afhængighed
  • Behandling af misbrug
  • Efterretning og samarbejde mellem myndigheder

Prisen for at deltage i de to dages konference er 1.500 kroner, inkl. forplejning. Konferencen finder sted på Radisson Blu Scandinavia Hotel i København.

 

Se hele programmet og tilmeld dig konferencen

Yderligere information