Kendelse: Triatlet idømt tre måneders karantæne

 

Fredag den 11. november 2022 blev en kvindelig, dansk triatlet udelukket i tre måneder fra al trænings- og konkurrencevirksomhed under Danmarks Idrætsforbund og andre organisationer efter at være blevet testet positiv for det forbudte stof Terbutalin uden for konkurrence den 15. juni 2022.

 

Tirsdag den 31. januar 2023, offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund kendelsen afsagt i Dopingnævnet.

 

Anti Doping Danmark nedlagde påstand om, at indklagede skulle sanktioneres med udelukkelse fra al trænings og konkurrencevirksomhed under Danmarks Idrætsforbund og andre organisationer i to år fra tidspunktet for endelig afgørelse i Dopingnævnet jævnfør de nationale antidopingregler art. 10.2.1, jf. art. 10.2.1.2

 

Læs alle kendelser fra Dopingnævnet her

 

Se fakta for Anti Doping Danmarks samlede indsats i 2021 her *

*Tal for 2022 offentliggøres i forbindelse med årsrapporten

Anti Doping Danmarks procedure for offentliggørelse af dopingsager

Procedurens formål er at synliggøre det løbende arbejde med dopingsager samt ensartet at offentliggøre afgørelser i dopingsager uafhængigt af de implicerede parter og sagernes indhold i øvrigt, så de kommer offentligheden og specielt idrætsmiljøerne til kendskab.

 

Dels for i overensstemmelse med principper for good governance at skabe åbenhed og transparens om sagerne og synliggøre muligheden for overværelse af de offentlige, mundtlige høringer. Dels for at forebygge dopingsager og værne om integriteten i idrætten.