Information om antidopingarbejdet og Covid-19

Covid-19 påvirker Anti Doping Danmarks arbejde, hvor antidopingindsatsen løbende bliver vurderet og holdt op mod myndighedernes anbefalinger.

18.03.2020

 

Anti Doping Danmark følger løbende myndighedernes anbefalinger som følge af Covid-19. Dette har naturligvis indflydelse på antidopingindsatsen af hensyn til såvel ansatte som udøveres sundhed.

 

Dopingkontrolindsatsen er som følge heraf pt. reduceret. ADD vurderer løbende de sundhedsmæssige anbefalinger fra myndighederne målt op mod risikovurderingen. Men ADD opretholder fortsat muligheden for at gennemføre dopingkontrol, hvis organisationen finder det nødvendigt, og genoptager den normale indsats så snart muligt.

 

Udøvere i prioriteret testgruppe hos enten ADD eller deres internationale specialforbund skal derfor fortsat indberette whereabouts. ADD opfordrer udøvere til at være opmærksom på at ændre deres whereabouts i ADAMS, hvis de f.eks. ændrer opholdssted som følge af Covid-19-restriktioner.

 

Udøvere og støttepersonale kan fortsat benytte ADD’s e-læring Ren Vinder, og efterretningsindsatsen kører fortsat hos ADD. Har du viden eller mistanke om doping, kan du indberette på www.stopdoping.dk.

 

ADD’s kontor er lukket ned i forlængelse af myndighedernes anbefalinger, men medarbejderne fortsætter arbejdet hjemmefra. Har udøvere eller andet støttepersonale spørgsmål relateret til antidoping, er de velkomne til at kontakte ADD’s medarbejdere direkte.

Yderligere information