Dansker udpeget til vigtig WADA-post

Det internationale antidopingagentur WADA’s Foundation Board har udpeget danske Mette Hartlev som formand for det nye uafhængige etiske udvalg, der skal sikre, at organisationen lever op til sit etiske kodeks.

19.05.2022

 

Tillid til antidopingsystemet er afgørende for opbakningen til antidopingarbejdet på tværs af lande og idrætter, og for at sikre denne tillid må alle valgte, udpegede og ansatte i og omkring WADA leve op til etiske retningslinjer.

 

WADA har derfor i 2021 vedtaget et etisk kodeks, og nu har organisationens Foundation Board på deres møde den 19. maj i Cairo udpeget medlemmerne af et uafhængigt etisk udvalg, der skal implementere og omsætte det etiske kodeks til praksis.

 

Til posten som formand for det uafhængige etiske udvalg (Independent Ethics Board) har Foundation Board peget på danske Mette Hartlev, der nu skal stå i spidsen for processen. Mette Hartlev er professor i sundhedsjura på Københavns Universitet og træder ind i udvalget med en solid faglig ballast inden for etik, integritet og governance i både nationalt og internationalt regi, ligesom hun som tidligere formand for Anti Doping Danmark har stor indsigt i antidopingområdet.

 

Ny formand for det uafhængige etiske udvalg, Mette Hartlev glæder sig til at komme i gang med opgaven:

 

”Jeg er stolt af den tillid, som WADA med udpegningen har vist mig. Der ligger en stor opgave i at omsætte WADA’s etiske kodeks til en praksis i organisationen og derigennem understøtte arbejdet med kodekset. Sammen med de øvrige medlemmer ser jeg frem til at få sat rammerne og organiseret udvalgets arbejde, så indholdet af det etiske kodeks snarest kan blive implementeret og synliggjort og derigennem skabe en øget tillid til antidopingarbejdet,” siger Mette Hartlev.

 

Udarbejdelsen af det etiske kodeks og etableringen af det uafhængige etiske udvalg indgår i WADA’s såkaldte governance reforms, der har til formål at udvikle organisationens på ledelse, forvaltning og integritet.

 

Danmark promoverer integritet i idrætten

Ifølge direktør i Anti Doping Danmark, Lisbeth Jessen, ligger udpegningen godt i tråd med den danske linje i international idrætspolitik:

 

”Dansk idræt kæmper samlet for, at der i international idræt bliver arbejdet med afsæt i stærke værdier om bl.a. uafhængighed og gennemsigtighed. Derfor er det dejligt, at vi fra dansk side kan bidrage og understøtte gode etiske principper i idrætten, som bl.a. kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, Danmarks Idrætsforbund og Play the Game også arbejder for i international idræt.”

 

”Organiseringen af international idræt og ikke mindst det internationale antidopingarbejde er inde i en god udvikling, men der er ingen tvivl om, at der fortsat er et behov for at udvikle integriteten i idrætten og ikke mindst at omsætte de gode etiske intentioner til praksis. Det ser jeg virkelig, at Mette Hartlev med sin dygtighed og store erfaring kan bidrage til,” siger Lisbeth Jessen.

Om Mette Hartlev

Mette Hartlev er professor i sundhedsjura ved Københavns Universitet. Desuden har hun gennem de seneste årtier bl.a. siddet i diverse etiske udvalg og komitéer nationalt og internationalt, herunder har hun været næstformand i Etisk Råd. Yderligere har hun fra 2013-2019 været formand for Anti Doping Danmark.

 

Yderligere information

Mette Hartlev, formand for WADA's Independent Ethics Board, telefon 22 47 95 98