Anti Doping Danmark øger dopingkontrol efter COVID-19

Med en tilpasset, midlertidig procedure for dopingkontrol, der tager hensyn til myndighedernes anbefalinger vedrørende COVID-19, øger Anti Doping Danmark igen dopingkontrol af idrætsudøvere.

24.04.2020

 

Anti Doping Danmark har øget dopingkontrol af idrætsudøvere i Danmark efter at have kørt på lavt blus siden nedlukningen af Danmark som følge af COVID-19.

 

For at sikre en forsvarlig dopingkontrol, der tager hensyn til at undgå smitte hos såvel udøverne som dopingkontrollanterne, indebærer den nye, midlertidige procedure for dopingkontrol bl.a. større afstand mellem udøver og dopingkontrollant.

 

”COVID-19 giver særlige omstændigheder i samfundet, der også har krævet, at vi nytænker vores dopingkontrolindsats. Vi er glade for at være klar med en procedure, der under omstændighederne i videst mulig udstrækning tager hensyn til både smitterisiko og de krav, der er til dopingkontrolprocedurer,” siger direktør Michael Ask, Anti Doping Danmark.

 

Proceduren er endnu kun gennemført på få udøvere, men vil blive mere udbredt i den kommende tid, hvor Anti Doping Danmark også justerer proceduren til, hvis der viser sig udfordringer undervejs.

 

”Der er ingen tvivl om, at vi også betræder ny jord med den nye, midlertidige procedure. Det er også med i vores overvejelser i forhold til at starte op igen. Men vi vurderer også, at det er vigtigt at sikre grundlaget for en ren og fair idræt i Danmark. Og her spiller dopingkontrol en rolle,” siger Michael Ask.

 

Anti Doping Danmark forventer, at der vil gå tid, før det bliver muligt at gennemføre dopingkontrol efter de almindelige WADA-procedurer, fordi udøver og dopingkontrollant ofte er tæt på hinanden, men vil så snart, det er muligt, overgå til almindelig procedure.

 

Anti Doping Danmarks oplysningsarbejde samt efterforsknings- og efterretningsindsats har under hele COVID-19-forløbet været kørende. Dette fortsætter naturligvis.

Yderligere information