ADD og LMS modtager midler fra Sygeforsikringen ”danmark” til en fælles indsats for bedre selvværd og trivsel hos unge

Anti Doping Danmark og LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade har fået 3 millioner kroner fra Sygeforsikringen ”danmark” til projektet ”Er jeg god nok?”.

16.12.2020

 

Alt for mange unge mistrives og presses i præstationskulturen. Kroppen er en central arena, hvor unge ønsker at præstere. Den er derfor også en kilde til bekymring om, hvad der er normalt og godt nok, bl.a. fordi sociale medier, modemagasiner og meget mere er med til at skabe en redigeret virkelighed og derved uopnåelige kropsidealer.

 

Med en donation på 3 millioner kroner fra Sygeforsikringen ”danmark” bliver det nu muligt for Anti Doping Danmark (ADD) og LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade at søsætte projektet ”Er jeg god nok? Sund og naturlig kropsopfattelse og bedre selvværd”. Projektet skal arbejde med de unges kropskultur og bidrage til samtale om bl.a. sunde og realistiske kropsbilleder, sociale medier og trivsel.

 

”Vi er utroligt glade. For med bidraget fra Sygeforsikringen ”danmark” kan vi sætte gang i et projekt, der ikke blot italesætter problemstillingen om unge og krop, men som også skal bidrage til at skabe god kropskultur blandt de unge med hjælp fra de mange voksne, der er omkring de unge. Det er en banebrydende indsats, der ikke kun rettes mod de unge, men også alle de relevante voksne omkring dem,” siger vicedirektør Sabine Elm Klinker, LMS.

 

Særligt for projektet er nemlig en helhedsorienteret tilgang til at skabe en sund kropskultur hos de unge, som involverer lærere, fagpersonale, forældre og idrætslivet.

 

”Det skal ikke være de unges ansvar alene. Alle, der møder de unge i en tid, hvor sårbarheden er stor, og alt føles akavet i kroppen, kan bidrage. Projektet skal skabe et trygt rum at tale i med et fælles sprog for både unge og voksne om krop, forventninger og trivsel,” siger seniorkonsulent Malene Radmer Johannisson, ADD.

 

Projektet

Konkret udmønter projektet sig i følgende tiltag for de unge i 6. klasse:

  • Workshop gennemført af en ung underviser, der med afsæt i de unges tankegang kan tale med dem om kroppen og dens udvikling, mangfoldighed, den redigerede virkelighed på sociale medier, og hvordan man taler om og med hinanden om kroppen.

  • Undervisning til årgangens lærere og andet relevant fagpersonale (f.eks. sundhedsplejersker, klubpædagoger og PPR) om unge og krop.

  • Oplæg og dialog på forældremøde til eleverne i 6. klasse.

  • Materiale og undervisning til lokale idrætsledere og fitnesspersonale.

Op mod 3.000 elever fra hele landet bliver en del af projektet.

 

Projektet har fået stor opbakning blandt andre organisationer, som arbejder med unge og trivsel. Dansk Skoleidræt er partner og bidrager bl.a. til projektet med undervisningsmateriale til idrætslærerne, som ud over kropsidealer og -identitet, også handler om den for mange svære badsituation efter idræt.

 

Derudover er sundhedsplejerskeuddannelsen på VIA University College i Århus partner på udvikling af undervisning til fagpersonale.

 

”Sundhedsplejerskerne kan bidrage til unges kropstrivsel, fordi de har en stærk sundhedsfaglighed og samtaler med de unge lokalt på skolerne. De har derfor rigtig god mulighed for at tale med de unge om krop, men også at opfange nogle af de unge, som potentielt er i risiko for at udvikle et negativt kropsbillede,” siger Malene Radmer Johannisson.

 

Udviklingen af projektet går i gang i 2021 og de første aktiviteter forventes igangsat i 2022.

 

Læs Sygeforsikringen "danmarks" nyhed om donationerne

Logo fra Sygeforsikringen "danmark"

Yderligere information

Vicedirektør i LMS, Sabine Elm Klinker

Telefon 71 99 04 46
Logo for LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade